Hotărârea nr. 217/2020

Prelungire perioadă de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 237/2015.
None