Hotărârea nr. 216/2020

Respingerea proiectului de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U.Z. - Strada După Grădini - Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 129/31.03.2015, iniţiator Danciu Daniel Robert şi alţii.
None