Hotărârea nr. 212/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 9 - corp A”.
None