Hotărârea nr. 211/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Amenajări în vederea autorizării ISU în unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 5, Corp A”.
None