Hotărârea nr. 209/2020

Darea în administrare a mijloacelor de transport și a echipamentelor conexe achiziționate în cadrul proiectului ”Achiziţie a 32 de autobuze electrice şi 20 de autobuze articulate electric-hibrid”.
None