Hotărârea nr. 205/2020

Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021.
None