Hotărârea nr. 202/2020

Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții Modernizare Fântână Arteziană Pietonal Valea Cetății.
None