Hotărârea nr. 200/2020

Darea în administrare către RATBV S.A. a unui imobil teren situat în Brașov, Cartier Tractorul.
None