Hotărârea nr. 20/2020

Modificarea H.C.L. nr. 75/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.
None