Hotărârea nr. 2/2020

încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2019 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2020.
None