Hotărârea nr. 196/2020

Aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situație anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015.
None