Hotărârea nr. 191/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 16, ap. 1, deţinut de NETZER ZVI-HAIM şi NETZER ANAT.
None