Hotărârea nr. 190/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 69, ap. 2, deţinut de Vulpe Florian.
None