Hotărârea nr. 19/2020

Modificarea H.C.L. nr. 74/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Asistenţă şi Recuperare pentru Persoane Vârstnice.
None