Hotărârea nr. 187/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 34, ap. 7, deţinut de Chiriac Elena-Rodica-Sabina şi Chiriac Nicolae-Vladimir.
None