Hotărârea nr. 186/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 163036 Brașov, nr. cad. 163036.
None