Hotărârea nr. 185/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161671 Brașov, nr. cad. 161671.
None