Hotărârea nr. 184/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 161918 Brașov, nr. cad. 161918.
None