Hotărârea nr. 182/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 139662 Brașov, nr. cad. 139662.
None