Hotărârea nr. 18/2020

Modificarea H.C.L. nr. 73/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (tip club) Noua.
None