Hotărârea nr. 174/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. Zona Gării - Restructurare nod urban, cu integrarea pasajului rutier B-dul Gării - str. C. Petrescu”, beneficiar Primăria Municipiului Braşov.
None