Hotărârea nr. 170/2020

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire structură de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi agrement, str. Merilor f.n. Braşov”, beneficiar S.C. Har &H S.R.L.
None