Hotărârea nr. 167/2020

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.
 
HOTĂRÂREA Nr. 167
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
 
Pentru: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 32.088 din 20.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, şi care va avea următorul cuprins:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții „Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:
- valoare totală: 43.375.727,47 lei inclusiv TVA”
 
 
Art. 2. H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată conform H.C.L. nr. 571/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială, astfel modificată, se va republica.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 200 din data de  30  martie  2012
Republicată conform H.C.L. nr. 571 din 30 august 2019 și conform H.C.L. nr. 167
din 27  martie  2020
 
 
 
 
 
 
Privind: aprobarea indicatorilor economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020;
Analizând, Referatul de aprobare nr. 32.088 din 20.03.2020 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;
Văzând, Raportul de specialitate al Serviciului Investiții din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 200 din 30 martie 2012, republicată, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi reabilitării faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială;
În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),  art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiții Reabilitarea faţadelor imobilelor din Municipiul Braşov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială”, conform Anexei, după cum urmează:
           - valoare totală: 43.375.727,47 lei inclusiv TVA.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 Anexe

  • Anexa HCL 2020.pdf