Hotărârea nr. 165/2020

Aprobarea Studiilor de soluție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Branșamente electrice stații de încărcare autobuze electrice“.
None