Hotărârea nr. 161/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Construire Minicomplex Sportiv Brașov” Parcul Tractorul (construcții noi și extinderi).
None