Hotărârea nr. 160/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii: ”Modernizare Complex Sportiv Stadionul Carpați”.
None