Hotărârea nr. 159/2020

Modificarea H.C.L. nr. 75/2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice.
None