Hotărârea nr. 156/2020

Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
HOTĂRÂREA Nr. 156
din data de  27  martie  2020
 
 
 
 
Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului  Braşov;
   
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 27 martie 2020; Având în vedere propunerea domului consilier Mihai Costel de a-l desemna pe domnul consilier Oprică Florentin Adrian, preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni şi care a fost votată cu 14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 2 abțineri;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1), art. 129, alin. (1), art. 196, alin. (1),  lit. a) și  art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic: Se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, domnul consilier OPRICĂ FLORENTIN ADRIAN pentru o perioadă de  3 luni, respectiv 27.03.2020 - 27.06.2020.