Hotărârea nr. 155/2020

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Brașov din data de 31 ianuarie 2020.
None