Hotărârea nr. 152/2020

Darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov a unor terenuri situate în Brașov Cartier Bartolomeu zona Avantgarden.
None