Hotărârea nr. 147/2020

Reglementarea situației juridice a terenului aferent C.T. situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 43.
None