Hotărârea nr. 146/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Molidului f.n., către DUPROD OTIS S.R.L.
None