Hotărârea nr. 144/2020

Vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, Calea București nr. 101, către Lungu Gabriela.
None