Hotărârea nr. 130/2020

Modificarea H.C.L. nr. 875/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru contractele de închiriere locuinţe sociale situate în Braşov, str. Zizinului, nr. 144.
None