Hotărârea nr. 127/2020

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în art. 4 din H.C.L. nr. 872/2019 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov, către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.
None