Hotărârea nr. 126/2020

Acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Ferkel Farm S.R.L. asupra terenului situat în Brașov, str. Șirul Livezii nr. 2 A.
None