Hotărârea nr. 124/2020

Darea în folosință gratuită a unor spații din cadrul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri, situat în Brașov, str. Institutului nr. 35, către Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ISO Mediu" Brașov.
None