Hotărârea nr. 122/2020

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Utilaje, atelier, zonă tehnico-socială, etajare parţială interioară şi modernizare, renovare, recompartimentare, modernizare/renovare birouri existente, extindere birouri cu corp alipit P+5E cu destinaţia de birouri+locuinţe de serviciu, amenajare accese/teren parcări, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Poienelor nr. 2 Braşov”, iniţiat de S.C. NOVA PAN S.R.L.
None