Hotărârea nr. 120/2020

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 16, deţinut de Rotaru Elena-Georgeta.
None