Hotărârea nr. 112/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 149734 Brașov, nr. cad. 149734.
None