Hotărârea nr. 111/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158990 Brașov, nr. cad. 158990.
None