Hotărârea nr. 110/2020

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 161861 Brașov, nr. cad. 161861.
None