Hotărârea nr. 106/2020

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord şi est”, aprobată prin H.C.L. nr. 221/2010 şi prelungire termen de valabilitate cu H.C.L. nr. 136/2015.
None