Hotărârea nr. 101/2020

Aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil - Aleea Petuniei”.
None