Hotărârea nr. 100/2020

Modificarea H.C.L. nr. 732 din 14.12.2018 privind aprobarea proiectului ,,Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public” și a cheltuielilor legate de proiect.
None