Proces verbal din 30.05.2019

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 30-05-2019


R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de

30 mai 2019

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 30 mai 2019, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Buna ziua”, în data de 24 mai 2019.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Adriana Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26. Absentează domnul consilier Duțu Tudor - Alexandru.

Doamna Secretar al Municipiului Brașov - Adriana Goran informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință.

Domnul consilier Mihai Costel îl propune pe domnul consilier Oprică Florentin-Adrian. Domnul consilier Oprică Florentin Adrian a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, cu 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

* Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 92 puncte, un punct retras (pct. 75) și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

*

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare

din data de 17 aprilie 2019.

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 17 aprilie 2019, care se aprobă cu unanimitate.

Domnul Consilier - Șovăială Șerban:”...Primul punct se referă la bazinul de înot. Am încercat să aflu o serie de date direct de la clubul Corona și în 4 februarie am

5

depus o cerere la clubul Corona la care nici până astăzi n-am primit răspuns, așa că iată-mă, mă văd nevoit să fac această cerere în ședința de consiliu local, deoarece mi ~                                                                                                                       5             5                                                       ~

s-a adus la cunoștință faptul că în fiecare zi bazinul de înot este închis de la ora 5 până la ora 21, adică la închidere, e închis accesului cetățenilor Brașovului. Au acces

~                                                           ~                                                                          5                                5

exclusiv sportivii de la înot de la Corona de la 5 la 7 și de la 7 la 9 sportivii de la Polo. Menționez faptul că sunt fost sportiv de performanță, campion național pe vremea aceea, deci știu despre ce e vorba în sport, respect sportul, dar cred că ar trebui să definim, bazinul ăsta e al orașului sau e al clubului Corona? Am cerut să mi se spună câți sportivi au legitimați la înot, la inițiere performanță, și la polo. Ca să înțeleg... au nevoie cei de la înot. la înot probabil că sunt mulți, nu știu, habar n-am! Dacă mi-ar fi dat datele, aș fi știut! Dar chiar au nevoie zi de zi de două ore în care bazinul să fie închis complet? Puneți-vă în poziția unui cetățean normal al orașului, da? Care lucrează de la 8 la 4, vrea să meargă și el să înoate. Când poate? De la 5 la 9. De la 5 la 9 nu poate, că bazinul e închis. Dacă definim acest bazin ca fiind făcut cadou clubului Corona, ok, măcar e clară treaba! Dar nici struțocămilă nu poate fi! Poate cu ocazia asta cei de la Corona aud și îmi vor răspunde la adresa, repet, din 4 februarie 2019. Dacă au pierdut-o, le zic eu, e înregistrată sub nr. 572. Aștept răspunsul și mai vedem mai departe.

Cea de a doua interpelare se referă la eternul pod Fartec. Am înțeles, a dat faliment constructorul, pe urmă s-a ajuns la concluzia că trebuie refăcut proiectul. Domnilor, când îl mai și renovăm.? Că în fiecare zi vezi pe acolo doi muncitori care se plimbă din stânga în dreapta și din stânga în dreapta.

Cea de a treia interpelare se referă tot la un pod, podul de pe str. Timișul Sec, a cărui latură dreaptă, cum mergi din Craiter spre Uzina II, s-a prăbușit acum vreo trei ani. E delimitat cu niște borduri de plastic de trei ani. Ce se are în vedere la acel pod? Îl renovăm? Îl lăsăm să se prăbușească de tot? Vă mulțumesc!”

Domnul consilier Macedonschi Cristian are două interpelări.

Mai întâi le mulțumește brașovenilor care au ieșit în număr mare la vot și care au votat referendum-ul atât de important pentru justiția României, și domnului Martin Merkel, polițistul din forțele speciale din Munchen, care s-a implicat să voteze diaspora la Munchen, care este născut la Viscri, și care merită să fie onorat din partea noastră, fiindcă altfel mulți oameni din diaspora nu ar fi putut să voteze datorită proastei organizări a Guvernului Dăncilă - Dragnea.

A doua interpelare cu privire la Agenția Metropolitană Brașov.

”Am cerut în două ședințe la rând un raport financiar al agenției și nu l-am primit. De data asta l-am făcut în scris, dar doresc să mi se comunice și din partea Primăriei sumele de bani alocate Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov de către Municipiul Brașov în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2018, să-mi comunicați copiile tuturor ordinilor de plată prin care U.A.T. Brașov a efectuat plăți către Agenția Metropolitană Brașov, în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2018, și către Agenția Metropolitană, să-mi transmiteți copiile tuturor documentelor care atestă cheltuirea de către Agenția Metropolitană Brașov a banilor publici acordați agenției de către U.A.T. Brașov, în aceeași perioadă, și să-mi transmiteți copiile rapoartelor financiar - contabile a Agenției Metropolitane pentru dezvoltarea Brașovului tot pe aceeași perioadă, pe mail, ca să nu fie nevoie să folosim prea multă hârtie. Ambele sesizări sunt înregistrate, vă mulțumesc frumos! Ca să pot pe viitor și eu vota pentru Agenția Metropolitană”.

Domnul Viceprimar Barabas Laszlo precizează, referitor la podul Timiș Triaj, că este al C.N.A.I.R.-ului, s-a încercat preluarea acestuia, s-a făcut un proces-verbal și în momentul de față se așteaptă Hotărârea de Guvern prin care intră în patrimoniul municipiului, astfel încât să se poată investi bani în acest pod, în reparațiile necesare. Până atunci am procedat la semnalizare, și cât de cât am limitat tonajul, ca să nu cumva să se prăbușească.

Referitor la podul de la Fartec, chiar înainte de începerea ședinței, a avut loc o ședință cu constructorul, se lucrează la acest pod, deși lucrările de acum nu sunt așa de spectaculoase, la sfârșitul anului trebuie să fie gata.

Președintele de ședință - dl. Oprică Adrian Florentin, întrucât a existat o cerere comună a tuturor grupurilor politice din Consiliul Local, referitoare la situația podului de la Fartec, solicită domnului Viceprimar Barabas Laszlo să prezinte exact care a fost tot parcursul acestui obiectiv de investiții, ca să se cunoască.

Domnul Viceprimar Barabas Laszlo informează că au mai fost discuții pe tema podului de la Fartec, a fost licitat, contestat, adjudecat, în momentul în care s-a procedat la descoperirea capetelor de la grinzi, s-a constatat că este mai grav decât a reieșit din expertiza inițială.

De asemenea, precizează că se va face o nouă expertiză pe baza căreia ar trebui să se facă o nouă procedură de achiziție, deoarece constructorul inițial a renunțat, invocând faptul că nu se mai încadrează în bani și nu e dispus să continue lucrarea.

S-a demarat o nouă procedură de achiziție, s-au făcut expertize, au fost făcuți toți pașii necesari pe care-i prevede legea, s-a făcut o nouă achiziție, a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție, s-a terminat proiectarea, între timp se lucrează și la execuție. Proiectul a fost finalizat și lucrarea se continuă, la sfârșitul anului urmând a fi gata.

Domnul Primar George Scripcaru informează, referitor la celălalt pasaj, ca și în situația cu Cetățuia și cu Zidurile, care sunt în aceeași fază, că se așteaptă Hotărârea de Guvern, deoarece nu se poate merge mai departe până nu vor fi incluse în patrimoniul municipiului aceste obiective, astfel încât după aceea să poată fi alocat bugetul necesar pentru ce înseamnă refaceri sau intervenții din punct de vedere al infrastructurii.

”S-a revenit cu solicitările și la celelalte obiective, inclusiv la acesta, nu am 5                                                                              >                                                               >

primit nici un răspuns, deși cred că lucrurile ar fi fost foarte simple, pentru că este în interesul Companiei Naționale de Drumuri și Poduri să predea un obiectiv care este în proprietatea lor, care să fie preluat de către noi să-l facem și să-l punem în siguranță. De asemenea, cu celelalte obiective, suntem în aceeași situație, am revenit cu

"                                                                       "                                                         5                     5      ~

solicitările la Guvern, am discutat cu Secretarul General al Guvernului săptămânile trecute, am discutat și cu ministerele de resort, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă o să primim un răspuns privind procesele-verbale și hotărârea de Guvern care să fie validată într-o ședință de Guvern, privind trecerea din domeniul public al, statului în domeniul public al Municipiului, aceste obiective, care după aceea să poată să fie introduse într-o procedură de reabilitare, refacere sau reparație de urgență”.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ (1) PUNCTUL 93

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini si a anexelor acestuia pentru incheierea unui contract de concesiune cu o durata de 8 ani pentru prestarea serviciilor de colectare, transport și depozitare controlata a deșeurilor provenite de la persoanele fizice si juridice din municipiul Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

(2) PUNCTUL 94 Informare privind actualizarea Programului de transport, in conformitate cu prevederile HCL nr.263/2019 privind mandatarea Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov sa exercite in numele si pe seama Municipiului Brasov unele atributii privind efectuarea serviciului de transport de persoane prin curse regulate pe raza unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Brasov, in conditiile Legii, art.2 alin (2).

ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la 31.12.2018.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la 31.03.2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RIAL S.R.L. pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 43 din 25.01.2013, privind asocierea Municipiului Brașov cu localități din Zona Metropolitană Brașov în vederea constituirii Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 7 din 27.01.2014, privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din Județul Brașov, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019, republicată, privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Brașov a unor bunuri imobile precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 9

Raport anual privind activitatea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. pentru anul 2018.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. și a realizării indicatorilor de performanță ai regiei pe anul 2018.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Direcția de Asistență Socială Brașov și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru si 7 abtineri.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 - statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Teatrului „Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Doamna consilier Urse Gabriela părăsește ședința de consiliu.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului "Festivalul Cerbul de Aur 2019".

respectuos să se ia o decizie în acest sens după o dezbatere publică în care toți locuitorii Brașovului să fie întrebați cu privire la oportunitatea organizării Cerbului de Aur în Piața Sfatului... noi ieri am lansat un chestionar pe internet și au răspuns deja 300 de oameni, majoritatea răspund că nu e de dorit organizarea în aceeași locație. Preferată este locația din Bartolomeu, pe locul doi este locația de la Liceul Sportiv, sub 10% din respondenți au spus că Piața Sfatului este locația dorită pentru acest festival. Deci noi ca și comercianți dorim să organizăm o astfel de dezbatere publică, la care dorim să invităm și Primăria, și Consiliul Județean, și Consiliul Local și toate instituțiile, reprezentanți ai locuitorilor și ai turiștilor și rugăm Consiliul Local să nu se ia o decizie în acest sens, și să se amâne până după această dezbatere publică. Mulțumim!”

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian:

”Într-adevăr, Cerbul de Aur este extrem de important pentru Brașov și brașoveni, și pentru imaginea noastră, atât națională, cât și internațională. Dar turiștii care vin și ne vizitează nu vin pentru Cerbul de Aur, ci vin să viziteze vestigiile istorice și tradiția brașoveană, și să le îngrădești Piața Sfatului în această perioadă nu cred că este foarte benefic. Și eu sunt de părere că arena sportivă Ion Țiriac este o locație excelentă, mai ales că are deja are montate tribunele, trebuie sigur, chiar voiam să interpelez, trebuie reparate acele tribune acolo, și e cam jale ce se întâmplă, poate există o posibilitate ca până la Cerbul de Aur atunci să le și punem la punct. Mulțumesc frumos!”

D-ra Consilier - Crivineanu Alexandra întreabă ce înseamnă concret semnale din partea cetățenilor.

Dl. Barb Bogdan:”La noi intră sute de turiști în fiecare zi și înainte de Cerb, spre perioada șantierului, după Cerb, au fost enorm de multe plângeri. Nu suntem numai noi, comercianții, mai sunt și hotelierii din Piața Sfatului, care au avut rezervări anulate, au avut review-uri negative, au venit clienți turiști din Australia, pentru a vizita orașul, centrul vechi, Piața Sfatului complet blocată. Nu pentru festivalul Cerbul de Aur au venit ei din Australia, din toate părțile avem astfel de semnale.”

Domnul Consilier Ungar Arnold propune să se voteze participarea Municipiului Brașov la această activitate, iar ulterior, dacă se consideră necesară și o dezbatere publică pentru locație, rămâne de văzut.

Municipiului Brașov. Conducerea colegiului, a proprietarului liceului, și a arenei de la liceul sportiv, ne-a solicitat o întâlnire. Am avut o întâlnire cu dumnealor și ne-au spus că sunt de acord ca pe arena Liceului Sportiv să se deruleze evenimente educaționale, sportive, manifestări de orice fel, care să fie derulate împreună în parteneriat cu municipalitatea și cu proprietarul, că se bucură foarte mult că în sfârșit nu se mai organizează evenimentele care se organizau înainte pe arena Liceului Sportiv. Solicitarea pe care am făcut-o Televiziunii Române, ca să facă o simulare de derulare a acestui eveniment, și pe o altă locație, decât în Piața Sfatului, sigur că poate să fie făcută, dar pe arena Liceului Sportiv, dumnealor, ca proprietari, nu vor fi de acord cu acest lucru. Am solicitat Televiziunii Române să facă simulări, să facă o structură de proiect care să țină cont de anumite aspecte și ale comercianților, și ale orașului, și ale activităților de zi cu zi din acest oraș, în așa fel, încât să fie o îmbinare foarte plăcută între cele două componente. Să fie un lucru pozitiv și pentru eveniment, și pentru oraș, și pentru Televiziunea Română, și pentru România. Și ca o completare, dacă vreți sondaje, vă pun la dispoziție evaluări și studii care au fost făcute, și vă spun că 98% dintre cei chestionați doresc acest eveniment să fie derulat, să fie făcut la Brașov, și au

5                                                                                                                ~                                                      5        ~   5

fost evaluați și români care sunt plecați din țară, și care își doresc foarte mult, să vadă că în România se întâmplă acest lucru și pot să urmărească pe canalele de televiziune un eveniment internațional, așa cum este Cerbul de Aur. Vom stabili împreună ceea ce este de făcut, și vom conveni toate detaliile, în așa fel, încât să nu vă creeze o

7 5                                                                                          ~                 5               ~

problemă nici dumneavoastră și nici nouă, în așa fel, încât anvergura acestui festival din acest an să fie redusă ca și detalii tehnice, în așa fel încât să fie un program bine derulat. Înțeleg că unii am vrea ca să nu facem nimic, dar să avem și clienți mulți, să avem o imagine să fie făcută de către altcineva și noi doar să fim în postura în care doar să fructificăm anumite chestiuni din punct de vedere... ce știu eu, comercial sau de altă natură..... festivalul înseamnă o promovare foarte accentuată a Municipiului

Brașov, în țară și în străinătate.

Eu vă rog frumos să votați acest proiect de hotărâre pe care vi l-am propus pentru ședința de consiliu local, în forma în care a fost înaintat, fără nici o modificare”.

Președintele ședinței - domnul Oprică Adrian Florentin:

”Nu cred că se pune problema votului, pentru că punctul prevede mult mai multe alte chestiuni cu care Primăria Brașov va veni în sprijinul acestui eveniment. Totodată am avut o discuție ieri în comisia juridică și am vorbit cu doamna Cecilia Doiciu să facem o măsurătoare, ce a însemnat numărul de clienți, de turiști, în august 2017, august 2018 și ce va însemna în august 2019, nu?”

D-na Cecilia Doiciu: _”A fost trimisă, așteptăm răspuns”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4, 5 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 154/2017 privind aprobarea realizării investiției -„Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Brașov, prin reabilitarea a 9,641 km drumuri forestiere existente și construirea unui drum forestier nou de 11,003 km”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Grădinița nr. 26”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Mansardare Școala Gimanzială nr. 9 - corp B”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 785 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Școala Gimnazială nr. 27”.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 479 din 22 august 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Școala Gimnazială nr. 30”.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 275 din 30 mai 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Mansardare Școala Gimnazială nr. 25”.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 631 din 31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Școala Generală nr. 14 - Corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 742 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Terminal transport urban Gara Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 632 din 31.10.2018, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transporturi - Sală de Sport și Cămin”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 94 din 28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Modernizare străzi - strada Cucului”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 298/23.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 1”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.744 din 14 decembrie 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Infrastructură de garaj pentru transportul public”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brasov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabila Brașov, în vederea asigurării funcționalității Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din str. Institutului nr. 35 Brașov.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Macedonschi).

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială -Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, republicată.

PUNCTUL 35

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 36

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. - Construire centru medical, spații de cazare, spații de recuperare și recreere, Brașov, Poiana Cristianului”, beneficiar S.C. BUTAN GAS INTERNATIONAL S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 37

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil locuințe colective, str. Sitei nr. 36 Brașov”, beneficiar S.C. Ambiance Development S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru 1 vot împotrivă (domnul consilier Șovăială Serban) și 1 abținere (doamna Donosă Adina).

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentație “P.U.D. -Construire casă de vacanță, foișor, garaj, refacere gard la stradă, organizare acces auto și pietonal, str. Poiana lui Stechil f.n.”, aprobată prin H.C.L. nr. 235 din 31.05.2017.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 665/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului donat de Hârbu Florin și Hârbu Florentina.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 41

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 3754/2017 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului donat de Bădițoiu Călin și Ionescu Ana-Maria.

5                                  5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 42

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 590/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului donat de Răduțoiu-Popa Ioan-Petru și Răduțoiu-Popa Minerva-Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1120/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor donate de Maurer Imobiliare S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1146/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenurilor donate de Maurer Imobiliare S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 3 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 45

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1590/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor donate de “PEDRO&ALEX CONSTRUCT” S.R.L.

în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la 5        ~                                                  ~

Mustață Claudiu și Mustață Anca-Nicoleta.

5                                    5                          5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 157030 Brașov, nr. cad. 9343, nr. top. 10165/6/1/4/3/2/2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 156410 Brașov, nr. cad. 156410.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 49

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 156153 Brașov, nr. cad. 156153 și a terenului înscris în C.F. nr. 100512 Brașov, nr. cad. 2734, nr. top. 9459/1/2/1/2/18.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220; a terenului înscris în C.F. 5        ~                                                ~

nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196 și a terenului înscris în C.F. nr. 152470, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4.

PUNCTUL 51

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 155206 Brașov, nr. cad. 155206.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52 Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 145899 Brașov, nr. cad. 145899 și a terenului înscris în C.F. nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 157006 Brașov, nr. cad. 157006.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 130028 Brașov, nr. cad. 130028.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 56

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor terenuri: cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov,

5        ~ Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 7.580/40.000 din terenul înscris în CF 133691 Brașov, nr.cad. 2943/2/4/14, nr.top. 10897/16/2/2/2/4/14 și a cotei de 723.775/5.000.000 din terenul înscris în CF 133713 Brașov, nr.cad. 2943/2/5, nr.top. 10897/16/2/2/2/5.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 58

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Republicii nr. 8, parter, deținut de Mănica Marcela și Mănica Cornel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 59

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 2, deținut de Radu Răzvan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 60

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 10, ap. 11, deținut de Bereczky Jannuzzo Eva Monika.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 61

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 8, ap. 6 C și ap. 6 E, deținut de Pop Sergiu Mihai și Pop Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 63

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 12, ap. 7, deținut de Mogoș Mirela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 64

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, deținut de Petruse Livia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 65

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Prunului nr. 20, în vederea realizării unui acces din exterior, către Modârjac Marilena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 66

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a terenului situat în Brașov, în Centrul Istoric, B-dul Eroilor (lângă Facultatea de Mecanică).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 67

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Poliția Locală Brașov, a unor spații aflate în proprietatea Municipiului Brașov, situate în Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62 - 64.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 69

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Brașov a inventarului bunurilor de natura domeniului public, realizate de utilizatori persoane fizice și juridice, exploatate și administrate de către Compania APA Brașov S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 70

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparținând domeniului public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 71

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 267 din 17.04.2019, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 72

Proiect de hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil situat în Brașov, str. General Mosoiu nr. 29.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 74

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Timis Triaj nr. 20 M, către Postolache Ionuț.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 75 RETRAS

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64, către Manoiu Sorin.

5        ~                                                                            ~

PUNCTUL 76

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale situate în Brașov, Policlinica Astra.

5                                                                                                              5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 77

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Timis Triaj.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 78

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 30.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 80

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brasov, str. Petofi Sandor f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 81

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, Aleea Constructorilor nr. 17.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 82

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Dealul Spirii nr. 14.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 83

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 84

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson 2.

5        ~

PUNCTUL 85

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson 3.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 86

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Brașov, str. Venus - tronson 3.

5        ~

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 87

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea ATCOM Brasov SCM asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Aleea Jupiter f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 88

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea Mobila Sercom SCM Brașov asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Uranus nr. 14.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 89

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea Igiena SCM Brașov asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Uranus nr. 14.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 90

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 223/29.03.2019, privind aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Timis Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 91

Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materiala din preambulul Hotărârilor Consiliului Local nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 și 161/2019.

PUNCTUL 92

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov.

Amendamentul formulat in plenul sedintei Consiliului Local (domnul viceprimar Mihai Costel): in sensul completarii art. 8 alin 3 din cuprinsul Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv, cu Sectia Gimnastica si a fost votat cu 24 de voturi pentru si o abtinere (domnul Serban Sovaială)

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 voturi pentru si o abtinere (domnul Consilier Sovăială Serban)

Domnul Primar George Scripcaru solicită doamnei Arhitect Șef să vorbească desapre câteva lucruri legate de schimbările climatice.

Doamna Arhitect - Șef Manolache Marilena precizează că în cadrul proiectului derulat cu Norvegia și Liechtenstein a aflat despre subiectul adaptare la schimbări climatice, există chiar și o strategie aprobată de Consiliul Local, faptul că aerul condiționat reprezintă o soluție de maladaptare, nefiind prietenoasă cu mediul.

De asemenea, doamna Arhitect Șef Manolache Marilena informează că există ~                                                        5

trei tipuri de plante care degajă foarte mult oxigen, printre care una este foarte simplu de ținut minte, limba soacrei, iar o soluție foarte eficientă ar fi să existe în curtea

5                               ~                                            ~                                 5

interioară a Primăriei și în foarte multe birouri și spații publice închise aceste trei tipuri de plante.

În finalul ședinței, dl. Primar George Scripcaru urează La mulți ani de ziua de 1 Iunie tuturor copiilor.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR,

ADRIANA GORAN


25


26


27