Proces verbal din 28.02.2019

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-02-2019

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de

28 februarie 2019

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 28 februarie 2019, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Bună Ziua Brașov”, în data de 22 - 23 februarie 2019.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Maria Anda Zamora face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26. Absentează domnul consilier Duțu Tudor - Alexandru.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo, cu precizarea că doamna director juridic Maria Anda Zamora o înlocuiește pe doamna secretar Adriana Goran.

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 100 puncte și un punct reteras (pc. 35) și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28 ianuarie 2019 și procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 06 februarie 2019.

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 ianuarie 2019 și procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06 februarie 2019, care se aprobă cu unanimitate.

INTERPELĂRI

Domnul consilier - Mara Iulian informează faptul că, la Primăria Municipiului Brașov, a fost înregistrat un memoriu semnat de 48 de jucătoare de baschet din Brașov, care solicită acordarea denumirii de Gheorghe Roșu sălii de sport a Colegiului Grigore Moisil. Grupul de consilieri locali P.N.L. susține această inițiativă, și în calitate de membru în Consiliul de Administrație de la Colegiul Grigore Moisil, prezintă câteva argumente pentru această inițiativă.

Domnul Gheorghe Roșu s-a născut la București pe 4 martie 1928. În 1952 ajunge la Brașov, după ce refuză propunerile cluburilor Dinamo București și C.C.A. La Liceul Sportiv nr. 2 a avut o activitate intensă, a înființat această secție de baschet, a format zeci de generații de sportive, este considerat părintele baschetului brașovean și a obținut titlul de cetățean de onoare al Municipiului Brașov în anul 2008. De-a lungul carierei sale a promovat zeci de sportivi în echipele naționale ale României și a adus peste treizeci de titluri naționale de junioare cu echipele liceului 2, și apoi al Școlii Sportive din Brașov.

A condus echipele de baschet fete Voința Brașov și Politehnica Brașov și a fost cooptat în conducerile tehnice ale naționalelor de juniore și senioare ale României, unde a contribuit la multe din performanțele baschetului feminin românesc, culminând cu locurile 4 obținute la senioarele europenelor din anul 1962, 1964, 1966 și tot locul 4 la europenele de cadete din 1978. Totodată a primit titlul de antrenor emerit al României, în 2008 a fost declarat cetățean de onoare al Municipiului Brașov, în 2006 a început funcționarea centrului de baschet, sub coordonarea domnului profesor, în sala Liceului de Informatică Grigore Moisil, cu aprobarea Primăriei Brașov. Astfel, se solicită, aparatului de specialitate al executivului, întocmirea procedurilor necesare acestui demers.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că a fost la Târgul de Turism al României, la standul Brașovului, unde a fost abordat de Asociația Incomming România, aceștia au o mare problemă cu turiștii care vin să se cazeze în centrul istoric și nu mai au posibilitatea să ajungă cu autocarul până la hotelurile la care trebuie să debarce. Fiind capitala turistică a României, trebuie să se găsescă o soluție cât mai adecvată ca turiștii care au bagaje și dorm peste noapte în hotelurile brașovene, să aibă acces până acolo la parcarea de autocare Nu este vorba de turiștii care să vin să facă doar un tur de oraș pe jos, aceștia pot rămâne mai departe la Astra, această cerere, o va înregistra la C.I.C.

Domnul Consilier - Bogdan Mircea amintește că acum un an de zile, a ridicat problema privind pietonala din Răcădău și își exprimă rugămintea, ca autoritatea locală și serviciile implicate să se ocupe de această pietonală necesară pentru locuitorii din acea zonă.

Domnul consilier atrage atenția și asupra problemei de pe strada Lacurilor, întrucât din decembrie a fost spartă șoseaua în dreptul imobilului nr. 16, s-a pus piatră și cel care a spart n-a mai pus asfalt, de asemenea îi roagă pe cei care coordonează lucrarea să rezolve și această problemă.

Doamna Consilier - Donosă Adina: “...Aș vrea să ridic două probleme: În cartierul Steagu', unde și locuiesc, de dinainte de sărbători, Electrica derulează ample lucrări, probabil sunt investiții mari. Au făcut lucrări de subtraversare, efectiv au răscolit tot cartierul, au pus piatră spartă, piatră spartă care nu mai există, ne rupem mașinile, copiii cad în acele gropi, vreau să știu dacă Serviciul Străzi. când se vor finaliza aceste lucrări. Și dacă Electrica a fost sesizată oarecum să se grăbească.

Și a doua interpelare este cu privire la taxele și impozitele pe 2020, anul trecut și eu și colegul Șovăială am ridicat problema impozitelor pentru spațiile cu altă destinație deținute de persoanele fizice, atunci domnul Primar ne-ați promis că până la sfârșitul anului se va veni cu o analiză, ce înseamnă aceste taxe.”

D-ra consilier - Crivineanu Alexandra: “. am și eu două interpelări cu privire la conducerea direcției de relații externe, în calitate de secretar al comisiei de relații externe am rugămintea să fim și noi anunțați atunci când vin delegații în Brașov și de asemenea când se fac anumite evenimente, ce implică și această direcție de relații externe și comunicarea cu țările prietene sau partenere. De asemenea, către Poliția Locală, o să rog pentru cartierul Tractorul, zona Cerna, să fie un pic mai vigilenți cu privire la traficul de acolo, sunt mașini parcate haotic și de asemenea, în stația de taxiuri, la fel, să fie un pic verificată. Mulțumesc!”

Domnul Primar - George Scripcaru: “. cu propunerea domnului consilier Mara se poate rezolva foarte simplu, printr-o hotărâre de consiliu local, e o chestiune mai mult administrativă, care poate fi gestionată și rezolvată la nivelul colegiului Grigore Moisil, e o decizie a Consiliului de Administrație.

Domnul Roșu este cetățean de onoare al Municipiului Brașov prin hotărâre de consiliu local din 2008, Consiliul Local de atunci a făcut acest gest și această problemă ridicată poate fi gestionată și soluționată la nivelul Consiliului de Administrație al Colegiului de Informatică Grigore Moisil.

proiect.... Nu numai în zona la care ați făcut referire există această situație, pe Lacurilor sau în zona Astra, Steagu' Roșu. Electrica derulează foarte multe lucrări de schimbare de rețele, de modernizare, puncte de natură electrică, stații de transformare, transformatoare sau asemenea echipamente, în general e un lucru bun că se întâmplă această investiție, vor mai începe lucrări și în următoarea perioadă, chiar mâine avem întâlnire cu ei, cu Electrica, am avut și săptămâna trecută, am avut și luna trecută, avem situații de acest gen pe care le constatăm și noi, am încercat, am discutat, am luat măsuri, am sancționat, am avertizat, am atras atenția, ne-am întâlnit cu Electrica, cu reprezentanții acestei companii, săptămâna trecută am chemat și prestatorii pe care îi au ei în subordinea lor, care au contracte de lucrări, care sunt din alte părți, respectiv de pe la Galați, de pe la Vâlcea, de pe la Săcele, acolo, în zona Crinului, Minerva sau în zona respectivă, lucrează, de exemplu, prestatorul de la Precizia Săcele, care a desfăcut locul de joacă, care a lăsat lucrurile desfăcute, și care a generat această situație, a fost amendat prestatorul lui Electrica, nu numai acolo, și pe Lacurilor, aceeași situație și în alte zone din oraș aceeași situație o avem în multe zone din oraș. Mâine avem întâlnire cu ei dimineață, și cu cei care sunt în contract cu ei pentru refaceri, ca să gestionăm această situație odată cum se încălzește vremea, și de asemenea, să discutăm și despre noul pachet de lucrări care vor fi începute și care vor intra în executare începând de săptămâna viitoare. Tot mâine vom discuta cu ei, pentru că vor începe sau vor continua lucrările care au fost începute de anul trecut, înaintea festivalului „Cerbul de Aur”, pentru zona din Centrul Istoric, pentru înlocuirea de rețele sau noi capacități de distribuție în zona centrală, respectiv pe Michael Weiss, Mihail Sadoveanu, și la clădirea colț cu Michael Weiss, Republicii, care se află în momentul de față în reabilitare, Casa Weiss, sau cum se spune acolo, Casa Hirscher. Acolo există un transformator în stradă, o parte în clădire și o parte în subsolul clădirii și acela va trebui să fie modernizat, redimensionat, și încercăm să avem un pachet de lucrări cu ei în zona respectivă, care să înceapă de pe acum, până la încălzirea vremii în mai, să poată să fie refăcută suprafața afectată în zona respectivă, încercăm să ținem situația sub control, și la Electrica au fost schimbări, modificări de personal, ne-au argumentat cu faptul că responsabili au fost unii, acum sunt alții, încercăm să ținem situația sub control și în același timp să și înlocuim rețelele, dar să și refacem ceea ce este de refăcut la nivel de zonă verde, carosabil sau pietonal.

Așa este cu taxele sau cu ce ați făcut referire, o să facem acest lucru în perioada imediat următoare dacă sunteți de acord, și o să facem o discuție pe tema asta fără nici o problemă, cu toate situațiile la zi, mai ales că avem acum și tot ce înseamnă 2018 finalizat din acest punct de vedere. Poliția Locală este aici, ce ați sesizat pentru Poliția Locală, nu numai acolo, și în alte părți, sunt situații care sunt de gestionat de către Poliția Locală, bănuiesc că au preluat ceea ce ați ridicat dumneavoastră, domnișoara consilier.

să anunțați dacă s-au făcut lucruri care să fi fost aduse la cunoștință, o să le reparăm și o să reglăm și această solicitare din punctul de vedere al comunicării.”

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin-Adrian: “...Mai avem două interpelări cărora le vom răspunde în scris”.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

(1) PUNCTUL 101

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport în Municipiul Brasov".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

(2) PUNCTUL 102

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Realizarea unui spațiu multifunctional de recreere și sport în Municipiul Brașov".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2018 - 2019, semestrul II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al Municipiului Brașov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Brașov, pe anul 2019.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1.073 din 10 decembrie 2007, republicată, privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 6 la H.C.L. nr. 182/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri (domnul Ungar și domnul Macedonschi).

PUNCTUL 5

Informare privind activitatea desfășurată de Direcția de Asistență Socială Brașov în anul 2018.

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul municipiului Brașov a proiectului ,,Dar din suflet pentru seniori”.

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii echipei mobile la nivelul Direcției de Asistență Socială Brașov, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi „Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip Club)”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social de zi „Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare „Centrul Rezidențial pentru Persoane fără Adăpost”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social “Centrul de Zi de Informare și Consiliere pentru Persoane fără Adăpost”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 664/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului “Trusou pentru nou-născut”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 771/2018 privind aprobarea contribuției datorată de beneficiari și tipurile de servicii sociale furnizate în cadrul „Unității de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice”, pentru anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 663/2018 privind implementarea la nivelul Municipiului Brașov a proiectului „Bunicii în siguranță - Sistem de teleasistență”.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de pășune „Munții Cailor”, „Capra Mică” și „Ciucaș”, aflate în proprietatea privată Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru si 1 abținere (domnul consilier Șovăiala Șerban).

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând produse principale, de conservare, accidentale și secundare care urmează a fi exploatate în anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale și a prețurilor de pornire la licitație pentru partizile de masă lemnoasă ce vor fi valorificate prin licitație publică cu strigare, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a prețului de referință a masei lemnoase ce se valorifică din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15 /2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Brașov, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Operei Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Brașovului, domnul George Scripcaru, pentru semnarea Convenției Primarilor privind clima și energia, inițiativă a Comisiei Europene privind reducerea emisiilor de CO2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 5 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piața Sfântul Ioan.

Domnul Primar - George Scripcaru: „...Vrem să derulăm în fiecare week-end, dacă se poate, sau dacă ar putea să fie în fiecare zi, ar fi și mai bine, ca în zona respectivă, în spate la Aro, pe amplasamentul respectiv, piațeta respectivă, să dăm posibilitatea ca producătorilor tradiționali, cei care au fost în Piața Sfatului acum cu ocazia sărbătorilor de iarnă și s-au plâns că din punct de vedere a ceea ce fac ei, produse de care fac ei, nu chinezisme, nu de-astea importate sau aduse din altă parte, ci cei care fac acest lucru aici, în județul Brașov, să le dăm posibilitatea să-și expună aceste produse, în această locație, pe acest amplasament, și de asemenea, celor care sunt producători care au o gospodărie proprie, fermă, sau activitate în gospodărie în mediul rural, să le dăm posibilitatea să desfacă aceste produse, în perioadele astea, în aceste zile. Așa cum vedeți, dacă tot spuneți că ați fost prin alte părți, se întâmplă lucruri de genul acesta în anumite locații, în zone de-astea, în Centrul Istoric, dar să nu le percepem taxe sau să plătească acest lucru, pentru că un producător care confecționează anumite produse în gospodăria proprie, nu are posibilitatea prin această vânzare a unui produs să-și acopere cheltuielile și de deplasare și de ocupare a domeniului public, conform criteriilor și tarifelor care sunt stabilite prin hotărâre de consiliu local și atunci am făcut acest parteneriat cu Agenția metropolitană care poate să deruleze un asemenea proiect, am discutat cu acești producători, cu acești meșteri care fac aceste lucruri, în așa fel, încât să le punem la dispoziție un anumit tip de mobilier care noi să îl punem la dispoziție, deci care să respectăm și un anumit standard, să nu facă fiecare de capul lui, în așa fel, încât în fiecare week-end să creăm un punct de atracție și să fie un mod de a oferi un sprijin acestor producători, să îi ajutăm, să îi sprijinim, să generăm o activitate în această zonă și pentru cei care sunt turiști, vizitatori, sau pur și simplu pentru cei care doresc și pot să achiziționeze sau să facă pur și simplu un asemenea lucru. dacă sunteți împotrivă, foarte bine, dacă vă abțineți, foarte bine, abținerea să știți că se cuantifică la un vot împotrivă. Eu nu am nimic împotrivă să vă manifestați la modul acesta, vin cu aceste argumente ca să vă arăt că gândim un lucru bun. Dacă nu vreți acest lucru, cei care sunteți pentru, atunci vă rog frumos să votați și sunteți de acord cu ce v-am spus eu să fiți de acord și votați pentru, cei care nu sunteți de acord spuneți că nu sunteți de acord cu așa ceva, și o să le transmit acestor producători, acestor meșteri tradiționali și confecționeri, că grupul P.S.D. sau cine mai spune că este împotrivă, să le spunem că persoanele respective au fost împotrivă să facem acest lucru. Și o să le percepem taxe, o să le percepem aceste costuri care să fie plătite, pentru că noi am vrut să-i sprijinim, și nu se poate, că o parte din consilieri sunteți împotrivă. Vă mulțumesc!”

Domnul Consilier - Șovăială Șerban întreabă de ce nu se găsește aceasta în proiect.

să fiu de acord. Vreau să văd exact cum e planul, cum arată căsuțele, cine sunt comercianții.”

Doamna Consilier - Donosă Adina: „...eu vorbesc în nume personal, nu vorbesc nici în numele P.S.D.-ului... Agenția Metropolitană să propună un calendar de evenimente social-culturale . aș vrea să vedem calendarul. După care, zice să pună la dispoziția Agenției Metropolitane cu titlu gratuit, Piața Sfântului Ioan din Municipiul Brașov, în zilele în care urmează să fie organizate evenimente socioculturale. Dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, să fie specificate care vor fi acele evenimente”.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că pentru acest lucru, trebuie să aven cadrul acesta reglementat.

Doamna Consilier - Donosă Adina adaugă să se facă de principiu acesta și să vină cu calendarul aprobat în Consiliul Local.

Domnul Primar - George Scripcaru: „Nu-i de principiu aici, discutăm să reglementăm, să avem cadrul de bază la care ne raportăm, pentru că am avut discuțiile respective cu aceste structuri asociative, am discutat cu ei și le-am spus că gândim acest lucru, ca să vedem dacă ei sunt de acord și sunt disponibili și se încadrează din acest punct de vedere ca și dorință, în regulă, am creionat acest parcurs, scrie acolo, dacă citim de la cap la coadă, scrie că urmează să se întâmple lucrurile acestea, dar ca să facem acest lucru trebuie să creăm această regulă din acest punct de vedere. Poate că aveți dreptate, poate că nu. îmi pare rău că n-am fost eu la ședința de comisii, când ați discutat și poate că dacă aș fi fost acolo eu personal v-aș fi detaliat aceste aspecte pe care vi le spun acum. Dacă au fost colegi și au fost prezenți și nu i-ați întrebat este una, dacă i-ați întrebat și n-au răspuns sau n-au fost în stare să vă lămurească și să vă dea aceste detalii este altceva. eu v-am spus aceste detalii crezând că știți despre ce este vorba și din proiectul de hotărâre reiese acest lucru. Dar sunt de părere că vrem să facem o treabă bună, și eu cred că sunteți de acord cu treaba asta, să putem să le facem sau să dăm această posibilitate celor care au această. cum să spun eu, e bine și pentru noi și pentru acești oameni care fac lucrurile astea în viața de zi cu zi.”.

Domnul Consilier - Șovăială Șerban: „... ceea ce spuneți dumneavoastră sună foarte bine, dacă scria așa în proiectul de hotărâre, îl votam! Așa cum scrie acum. înseamnă să dau un vot în alb pentru ceva ce urmează să se întâmple, exact ca la proiectul cu închirierea pășunilor.”

Doamna Consilier - Urse Gabriela propune retragerea punctului de pe ordinea de zi și votarea în următoarea ședință, pentru a detensiona oarecum situația, și pentru a primi informațiile necesare.

Domnul Primar - George Scripcaru: „... Nu retrag acest punct de pe ordinea de zi și nu schimb nici forma și nici structura proiectului de hotărâre, rămâne așa cum este, cu completarea pe care v-am făcut-o în momentul de față!”

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Eu vreau să mă refer la două aspecte...eu azi dimineață am avut la Curtea de Apel un dosar tot așa... cu atribuiri, cu nu știu ce . dar din partea Consiliului Județean. Noi aici ce facem? Atribuim ceva unui O.N.G.. De ce a fost ales tocmai acest O.N.G. și nu altul? Că poate ar fi fost și altele interesate. Noi aici ce facem? Dăm un teren ca să-l folosească acel O.N.G. pentru mărețele obiective spuse de domnul Primar. Noi dacă dăm acest teren trebuie să ne uităm cu ce majoritate dăm aici. Trebuie două treimi nu, jumătate plus unu și așa că proiectul nu a trecut”.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că proiectul a trecut, pentru că e vorba de un parteneriat și nu se alocă nici o suprafață.

Domnul Consilier - Achim Silviu: „Eu reiterez spusele colegilor, și clar din ce s-a spus nu scria așa în expunerea de motive, ce ne-a spus domnul Primar referitor la acest proiect de hotărâre”.

Domnul Primar - George Scripcaru: „De ce acest ONG, dacă-mi permiteți? Pentru că Municipiul Brașov este membrul acestei agenții, este președintele Agenției Metropolitane Brașov împreună cu 14 localități din jurul Brașovului, unde ne propunem să dezvoltăm transport metropolitan, să ducem infrastructură, să dezvoltăm lucrurile din punct de vedere urbanistic, pe un PUG comun, facem lucrurile astea, trebuie să vă reamintesc lucrurile astea, că se pare că nu sunteți atenți și găsiți scuze acum, de genul acesta. Nu știți acum cine este A.B.M.E.”

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Tocmai, pentru că știu de ce, de aceea am spus ce am spus! Și nu mă puneți să intru în amănunte!”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 15 de voturi pentru și 11 abțineri (domnul Bunghiuz Marius, doamna Urse Gabriela, domnul Bogdan Mircea, domnul Achim Silviu, domnișoara Crivineanu Alexandra, domnul Tarabuta Dumitru, domnul Chicuș Constantin, domnul Macedonschi Cristian, domnul Ungar Arnold, doamna Donosa Adina, domnul Șovăiala Șerban).

PUNCTUL 28

Proiect de hotărâre privind Aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții ocazionale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/2018, republicată, privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum și a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții ocazionale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre pentru stabilirea modalității de atribuire a contractelor de achiziție publică având ca obiect executarea de lucrări/prestarea de servicii/furnizarea de produse către și între entitățile juridice la care Municipiul Brașov este acționar unic sau acționar majoritar.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Macedonschi).

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Modernizare străzi - str. Cucului”.

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Grădinița nr. 17”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind pentru modificarea H.C.L. nr. 748/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 687/2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Achiziția de mijloace de transport moderne”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 35 - RETRAS

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 209/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reparație capitală sală de sport Școala Profesională Germană Kronstadt”.

PUNCTUL 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 43/2007 a unui număr de 22 locuri de parcare, încheiat între Municipiul Brașov și S.C. Silva Turism S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice PARK and RIDE.

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 51/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică a clădirilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, strada Mihai Viteazul nr. 11”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării autorizației de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiești pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 41

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 208/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov și a indicatorilor de performanță, republicată.

PUNCTUL 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției necesare în cadrul activității de deratizare a domeniului public și privat al municipiului solicitată concesionarului S.C. Coral Impex S.R.L Ploiești și prelungirea contractului nr. 87/18.05.2015 de delegare a gestiunii prin concesiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în municipiul Brașov pe o durată de doi ani, perioadă necesară amortizării investiției, cu obligația menținerii tuturor tarifelor inițiale aprobate și menționate în anexa la H.C.L. nr. 197/20.04.2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 142/2008, republicată, privind aprobare Nomenclator stradal al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism „P.U.D. - Construire hală + birouri, împrejmuire teren și organizare de șantier, B-dul Griviței nr. 1 W, Brasov”, beneficiar S.C. LEITZ ROMANIA SRL.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 45

Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentație “P.U.Z. -Construire ansamblu de locuințe și funcțiuni mixte, Zona: DN1 - Drum acces la Institutul Cartofului - Centura Ocolitoare cu patru benzi a Municipiului Brașov” -aprobată prin H.C.L. nr. 147/2011 și prelungire termen valabilitate cu H.C.L. nr. 143/2016.

PUNCTUL 46

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Construire blocuri de locuințe” în Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 87, inițiat de SUBCETATE APARTAMENTE S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Șovăială).

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Extindere imobil, schimbare destinație în spații comerciale, birouri și locuințe; Construire imobile locuințe colective, birouri, spații comerciale, amenajare parcări” în Brașov, str. Avram Iancu nr. 40 - 42, inițiat de S.C. PKC REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Șovăială).

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Construire imobil locuințe colective” în Brașov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 38, inițiat de S.C. COLOSEUM BUILDING S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Șovăială).

PUNCTUL 49

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism „P.U.D. - Construire creșă” în Brașov, str. Apollo f.n., inițiat de MUNICIPIUL BRAȘOV prin SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREȘE.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 53/2019 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului donat de Șurariu Maria.

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 18/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 53/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Valvara Paul- Vasile și Valvara Loreta-Flavia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 118/8420 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 116/8336 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 20/1412 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Prodan Mihai și Prodan Andreea-Ioana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 128073 Brașov, nr. cad. 1973, nr. top. 10503/3/1/2/9.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 155270 Brașov, nr. cad. 155270.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 115015 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24.

PUNCTUL 56

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 17563/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5810/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17589/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2965/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Societatea TRIDENT TOURIST & REAL ESTATE S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 17233/421000 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 5714/143100 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 17259/416800 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 2910/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la S.C. DINAMIC TURISM S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 58

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Vlad Andrei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 59

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 146761 Brașov, nr. cad. 146761 și a terenului înscris în C.F. nr. 149262 Brașov, nr. cad. 149262.

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 145150 Brașov, nr. cad. 145150.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 61

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 5/12 din terenul înscris în C.F. nr. 145150 Brașov, nr. cad. 145150.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 62

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 37, ap. 8, ap. 15, U1, U2, U3, U4, U5, U7, U9, U10, U11 și U12, deținut de Zacker Arnold Mihail.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 63

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Republicii, nr. 18, ap. 1, ap. 2, 25 % din apartamentul 3 și ap. 4, deținute de Curcă Ovidiu Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 64

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Poarta Schei nr. 11, ap. 6, deținut de Voinea Isabela Roxana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 65

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. George Barițiu nr. 4, ap. 8 A, deținut de Dragotă Liliana și Dragotă Sorin.

PUNCTUL 66

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, ap. 2 și boxa 2, deținut de Gantner Gabriel Cristian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 67

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 5, deținut de Pelea Liana Maria și Pelea Michael.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 68

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, ap. 6, deținut de Pelea Liana Maria și Pelea Michael.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 69

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 16,deținut de Rotaru Elena-Georgeta.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 70

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului, nr. 37, ap. 17, deținut de Dănilă Adriana.

PUNCTUL 71

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 3, ap. 10, deținut de Grecu Elvira Doina Eliza.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 72

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 1, ap. 17, deținut de Tverdun Lilia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 73

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 12, ap. 2, ap. 3, ap. 6, ap. 8, ap. 9, deținut de Executor Judecătoresc Dârstar Cătălin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 74

Proiect de hotărâre privind încheierea unei Convenții intre Biserica Evanghelica C.A. din România - Parohia Brașov, Municipiul Brasov și Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (nu participa la vot domnul consilier Macedonschi Cristian).

PUNCTUL 75

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Județeană pentru Cultură Brașov a unui spațiu situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, cam. 303.

PUNCTUL 76

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Asociația Musashino, Japonia, a spațiului cu altă destinație situat în Brașov, strada Olteț nr. 11, parter.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 77

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, în vederea realizării unui acces din exterior către Soilică Vasile și Soilică Livia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 78

Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de atribuire a locuințelor de serviciu din fondul locativ al Municipiului Brașov.

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Aș avea niște întrebări. Eu am citit materialul și constat că este foarte bine că vrem să-i ajutăm pe funcționarii publici, să le oferim locuințe de serviciu. Acum aceste locuințe nu sunt ale Primăriei sau ale Sindicatului din Primărie, sau ale Sindicatului Funcționarilor Publici. Locuințele acestea sunt proprietatea municipiului. Din municipiul acesta mai fac parte și alți oameni care poate ar avea nevoie de locuință de serviciu pentru că vin repartizați pe aici. Vin repartizați polițiști, profesori... acum eu nu plâng pe umărul polițiștilor, că nu știu ce salarii au, dar nu prea au salarii mari nici ăia. Dar profesorii știu că au salarii mici, pentru că în tagma aia am activat o viață întreagă. Și atunci nu știu dacă nu ar trebui cumva ca regulamentul acesta să-l completăm și să ne gândim și la alți oameni care vin repartizați aici, de care municipiul are nevoie, or mai fi și alții, procurori, judecători, mai știu eu ce, mai vin pe aici trimiși, nu că vor ei. Și atunci cred că ar trebui să îi prindă și pe ăștia aici, nu numai funcționarii publici, că atunci facem o discriminare, și dacă se gândește unul bine, merge la oficiul ăla pentru combaterea discriminării”.

Domnul Primar - George Scripcaru: „Aveți dreptate! Noi știm aceste lucruri și dacă e să facem o analiză a unor hotărâri de consiliu local, atunci când suntem în această situație, se dă o hotărâre de consiliu local și pe baza solicitării instituției respective, noi putem să dăm o locuință unei persoane din cadrul respectivei instituții și avem instituții din Municipiul Brașov care sunt în această situație, au primit locuințe de serviciu, Conform Legii nr. 114 parcă, și care sunt în momentul de față în situația asta, și avem, ultima locuință de serviciu a fost oferită Judecătoriei Brașov, pentru o persoană care a fost transferată sau a ajuns aici datorită serviciului și care beneficiază de acest lucru. De asemenea, mai sunt și alte instituții care beneficiază de această formulă și care și-au regăsit o rezolvare punctulă atunci când a fost cazul și în momentul de față, dacă există o asemenea situație, o tratăm exact la fel, și venim tot în privința asta cu propunerea și cu solicitarea respectivă, cu o soluție pe care o identificăm și pe baza hotărârii de consiliu local pe care v-o supunem atenției acest lucru se rezolvă. Și avem situații de genul acesta pe care le-am gestionat de fiecare dată și am răspuns solicitărilor așa cum am spus și așa vom face și în continuare”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 79

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației de locuință în locuință de serviciu a imobilelor situate în Municipiul Brașov, str. Molidului nr. 43 A, bl B, ap. 51, str. Alexandru cel Bun nr. 22, bl.F 6, ap. 3, str. Decebal nr. 15.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 80

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 81

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 574/2014 republicată, privind aprobarea repartizării locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144, ca urmare a proiectului „Reabilitare clădire cu destinația de locuințe sociale”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 82

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 505/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2018 - 2019.

PUNCTUL 83

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 116/2007, republicată, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 84

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 3/2003, republicată, privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov către Județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 85

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparținând domeniului public al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 86

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov str. Aurelian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 87

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Panselelor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 88

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentarea) imobilului situat în Brașov, str. Colonia Metrom nr. 5. identificat cu nr.cad.153709-C1 pe unități individuale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Sânpetru, identificat cu nr. cad. 107810 în CF 107810 Sânpetru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 90

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Fagurului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 91

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Brașov în domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului teren situat în Brașov, str. Timiș Triaj nr. 20 M.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 92

Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Brasov a unui imobil situat în Brașov, str. Câmpului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (nu participa la vot domnul Ungar Arnold și doamna Durbaca Adina)

PUNCTUL 93

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov,str. Crișan 5 B.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 94

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în Brașov, str. Octavian Augustus nr. 1.

PUNCTUL 95

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 96

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Matei Basarab nr. 64.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 97

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Dorului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 98

Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, str. Prundului nr. 7 - Colegiul Național Andrei Șaguna.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 99

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție, în vederea promovării unei acțiuni în instanță cu privire la situația juridică a Asociației pentru Construirea Catedralei “Înălțarea Domnului”.

Domnul consilier Ungar Arnold: „Eu aici, pe fondul problemei, nu particip la vot și la dezbatere, pentru că e vorba de avocați și nu pot, că ar fi un conflict de interese, însă eu vă exprim acum ce aud de la unii și de la alții, și îmi exprim speranța că această situație încurcată... acesta e numai vârful aisbergului, aici sunt probleme juridice foarte complicate, îmi exprim speranța că rezultatul nu va fi dispariția acelei biserici de lemn, care este în Centrul Civic, și poate vă vine să râdeți că pun eu problema asta, care nu sunt ortodox. când va veni valul islamic peste noi, nu biserica evanghelică cu sute de enoriași, din Brașov, apăra creștinismul, ci ortodocșii. Și atunci noi trebuie să facem tot ceea ce putem să-i întărim pe ortodocși, că toată zona asta din sud-estul Europei va fi apărată de ortodocși, nu de unii și alții care sunt vânduți mai știu eu cui. Vă mulțumesc!”

Domnul Primar - George Scripcaru: „Acum dl. Ungar știe despre ce e vorba, că dumnealui era aici când acum vreo două zeci și ceva de ani Consiliul Local și cine era aici în primărie au făcut demersurile privind această situație care a generat și generează multe probleme în momentul de față. Domnul Ungar era membru aici, în aparatul administrativ al Primăriei și cunoaște mai mult decât a spus în momentul de față, aspecte legate de această problemă, acest punct de pe ordinea de zi. Eu sunt de acord cu ce a spus dumnealui, că trebuie să apărăm când vin islamicii încoace, peste nu știu câți ani. O să fim prezenți aici, și unii și alții, indiferent dacă suntem ortodocși...”

Domnul Consilier - Ungar Arnold: „Ei sunt pe drum, dar noi nu îi știm! Dacă dumneavoastră ne garantați că nu va fi dărâmată biserica de lemn! ”

Domnul Primar - George Scripcaru: „. proiectul acesta de hotărâre exact invers. susține sau reglementează o situație din acest punct de vedere. Adică are cumva un efect benefic în acest sens, la care vă referiți dumneavoastră, dintr-o asemenea perspectivă...”

Domnul Consilier - Ungar Arnold:„Eu am înțeles, dar pe perioada mandatului nostru aici și pe perioada mandatului dumneavoastră sau mandatelor pe care le veți mai avea, să nu intrați în istorie cum a intrat un domnitor, că au venit lăcustele, i-au zis Lăcustă - Vodă. Nouă cum să ne zică? Distrugătorii de biserici sau cum o să intrăm noi în istorie?”

Domnul Primar - George Scripcaru:     punctul acesta de pe ordinea de

zi nu are legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, e o altă situație care se dorește a fi reglementată, nu au legătură una cu alta, din contră, practic stabilizăm ceea ce există astăzi, ca să nu ajungem într-o situație mult mai complicată din punct de vedere juridic și din punct de vedere patrimonial.”

Domnul Consilier - Bunghiuz Marius: „Grupul de consilieri P.S.D. va vota împotrivă, deoarece nu considerăm că este necesară achiziția de consultanță juridică pentru acest punct.”

ca să existe o coerență și un parcurs din acest punct de vedere procedural. Nu din alte motive este această propunere, pentru că puteam să procedăm altfel, însă pentru a avea o coerență din punctul acesta de vedere cu celelalte probleme pe care le avem de gestionat în zonă, tocmai de aceea s-a mers pe această variantă, această formulă, pe care v-o propunem astăzi, pentru că acolo sunt alte două hotărâri care trebuie gestionate din punct de vedere procedural, legat de P.U.Z.-ul din zona respectivă, care trebuie să fie modificat, completat, altul anulat, acolo avem și o hotărâre de consiliu local prin care am dat un amplasament pentru a se construi sediul Curții de Apel, și nu putem să facem pe un amplasament trei lucruri, că n-avem cum, și trebuie să ne hotărâm cum trebuie să gestionăm această situație din punctul acesta de vedere, ca să ajungem la o soluție. De-asta am venit cu această propunere, ca să gestionăm totul din punct de vedere procedural, nu din alt punct de vedere”.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian:„Eu o să votez pentru, dar o să atrag atenția de câte ori văd achiziția de consultanță și asistență juridică, îmi aduc aminte de acel dosar mare și de acele milioane de lei care se cheltuie. Eu mi-aș dori să avem un aparat juridic mult mai puiternic la Primărie, așa cum l-am avut pe vremea domnului Arnold. S-o luăm în considerare, ca să nu mai dăm bani mulți la Adami și alții. Mulțumesc!”

D -ra Consilier - Crivineanu Alexandra: „Aș vrea să vă întreb, domnule Primar, v-ați exprimat adineauri, că puteați să procedați și altfel. Ce înseamnă acest lucru?”

Domnul Primar - George Scripcaru: „Puteam să promovăm acest proiect, această procedură, care este inițiată, adică am depus prin serviciul de specialitate Direcția Juridică, înscrisurile pe care noi le-am înaintat ca să ne încadrăm într-un anumit termen, dar pentru o anumită coerență a procedurilor care se derulează, mă refeream la celelalte două proiecte, la celelalte două acțiuni pe care le avem de gestionat în instanță, acesta vine în completare și să aibă o legătură cele trei acțiuni, cele două plus asta, ca să aibă o coerență din punct de vedere al procedurilor juridice care se derulează în instanță și avocatul care se ocupă de celelalte două să aibă și această problemă pe care să o gestioneze, pentru că sunt legate între ele, ca și probleme, ca și puncte, sunt spețe similare. Încercăm să gestionăm celelalte două probleme la care mă raportez și cu care ne confruntăm printr-o soluție pe care încercăm să o gestionăm, să o derulăm, cu ceea ce vă propunem astăzi. Despre asta este vorba, adică să nu meargă în instanță unul într-o parte, altul în altă parte, adică să aibă o coerență...”

abțineri (doamna Donosa Adina, Șovăiala Șerban), (domnul Ungar Arnold si doamna Durbaca Adina nu participa la vot).

PUNCTUL 100

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de trecere a rețelelor de utilități proprietatea S.C. Flavus Investiții S.R.L., asupra imobilelor situate în Brașov, str. Zaharia Stancu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

MARIA ANDA ZAMORA


OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN