Proces verbal din 17.04.2019

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 17-04-2019


R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de

17 aprilie 2019

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 17 aprilie 2019, orele 13:30, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres”, în data de 11 aprilie 2019.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Adrian Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează motivat domnul consilier Duțu Tudor - Alexandru, doamna consilier Donosa Adina și domnul consilier Achim Gheorghe Silviu și domnul consilier Rusu Sebastian Mihai.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

* Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 56 puncte și un punct retras (pct. 28) și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Arhitect - dl. Lucian Păltânea - Prezentare - Pietonal - Răcădău

Domnul Primar George Scripcaru îl prezintă pe domnul arhitect Lucian Păltânea.

Domnul arhitect Lucian Păltânea: ”Cel mai bine e să începem prezentarea cu un filmuleț care prezintă varianta propusă a primei părți de etapa 1, dinspre strada Tâmpei, a pietonalului.

Se va reface fântâna arteziană, se propune o fântână de pardoseală care să poată să fie mai ușor accesibilă de către public, și pentru mobilitatea pe mai multe viteze, pentru încurajarea bicicliștilor, de asemenea pentru respectarea normelor persoanelor cu dizabilități, se propun rampe care să respecte normativul....NP 51 de astăzi. Ca să creăm o imagine mai veselă și mai frumoasă am propus o pardoseală multicoloră, din materiale termoplastice, ca să înveselească locul. Ideea este că acest pietonal are o vizibilitate foarte bună și de pe Tâmpa, iar privit de sus, așa colorat, va atrage atenția și poate va atrage mai mulți vizitatori.

Ca să ajungem la această propunere, o să vă prezint și câteva imagini, s-a făcut în prealabil un studiu sociologic în cartierul Răcădău, prin care oamenii au fost întrebați ce și-ar dori de la această zonă și problemele identificate au fost lipsa vegetației și a umbrei implicit, și deteriorarea actuală a pietonalului, și de aceea am căutat să plantăm vegetație, să mărim zonele verzi, și jardinierele, să putem planta vegetație un pic mai înaltă, astfel încât să satisfacem nevoia de umbră și pietonalul chiar să poată fi folosit. Lunile în care este cel mai utilizat pietonalul sunt lunile de vară, bineînțeles, când este vremea cea mai frumoasă, dar în situația actuală ~                    1          ~                                                                                                             "                                      5

funcționează ca o insulă de căldură din cauza fronturilor blocurilor și a pavajului de pe jos. Și noi încercăm să combatem acest lucru și să înverzim zona, să o înveselim, astfel încât să fie iar utilizată la potențialul ei maxim. Acestea sunt imagini... aici vrem să facem o mică zonă care să fie din lemn, iarăși o pardoseală care nu se încinge, cu arbori, iar întreg ansamblul va arăta foarte viu colorat, după modelele pe care le-am regăsit în alte orașe europene și cum au tratat ei spațiile publice.

Este mai simplu să reparăm ce este acum și să punem un strat de asfalt peste, de 4 cm, care va fi apoi colorat, colorat prin niște materiale termoplastice care se vor lipi practic de asfalt. Avantajul folosirii acestui sistem este că asfaltul este impermeabil și ne permite scurgerea apelor pluviale foarte ușor spre rigole, știți că există o problemă, în sensul acesta, astăzi, pe pietonală, iar dacă puteți observa, ca să creăm o imagine modernă, avem diverse unghiuri, nu este totul rectangular, și atunci la toate aceste îmbinări orice placaje sau alte soluții ar fi însemnat tăieturi pe șantier, multe prelucrări, și probleme de etanșeitate, pe lângă aceste elemente, și din cauza asta s-a luat decizia că tehnic este mai bine să venim cu un strat impermeabil, deoarece stratul suport existent astăzi este o placă de beton de 20 cm sub finisajul actual, care este impermeabil, deci nu putem să scurgem apa direct, trebuie să o dirijăm către rigole și în canalizare”.

Doamna consilier Țop Ferghete Carmen Floriana se bucură că în sfârșit s-a abordat această problemă a Pietonalului, pentru că locuitorii din Răcădău, își doresc ca acest pietonal să arate așa cum arată acum în poze, adică să aibă o oază de verdeață, fiindcă e într-adevăr foarte cald acolo, după aceea să existe spații pentru biciclete și skate-uri, fiindcă undeva și acei tineri trebuie să se joace și să circule, să-și consume energia, și de asemenea zone în care să fie persoanele de vârsta a treia, să poată să stea pe bănci.

Doamna consilier Țop Ferghete Carmen Floriana întreabă dacă acolo se pot face acțiuni și expoziții de pictură și dacă pot fi făcute și serbări, pentru că este acolo liceul de artă.

Domnul arhitect Lucian Păltânea:

”Noi am detaliat acum etapa 1, dinspre strada Tâmpei, însă am făcut o gândire, bineînțeles, fiind proiectanți și ocupându-ne și de studiul sociologic, pentru întreg cartierul, pentru tot pietonalul din Răcădău”. . este prevăzut un spațiu, dar în etapa 2, exact în dreptul Liceului de Artă, am și vorbit cu dânșii, eu am fost elev acolo, opt ani de zile, și i-ar interesa și pe ei foarte tare un spațiu de expoziție, și este prevăzut în etapa 2 o piațetă special pentru Liceul de Artă, în care se pot organiza expoziții, pot picta pardoseala, în fiecare an, ca și concurs, adică sunt foarte multe... ”

Domnul arhitect Lucian Păltânea:

”... noi am ținut cont și am mai prevăzut niște rigole și pe partea cealaltă, deoarece am observat astăzi că în partea dreaptă, cum ne uităm dinspre strada Tâmpei, s-au deteriorat treptele, pentru că nu există rigolă și apa se scurge pe trepte și în timp le-a făcut praf”.

Doamna consilier Țop Ferghete Carmen Floriana spune că proiectul i se pare foarte bun și arată foarte bine și speră să se materializeze sub această formă.

Domnul arhitect Lucian Păltânea:

”Noi vrem să atragem și alți oameni, nu numai locuitorii Răcădăului, să vină și alți oameni din oraș, asta este ideea, și poate se va lega de anumite funcțiuni care vor apărea la Iepure, și atunci acesta va deveni un traseu alternativ pentru Valea Cetății”.

Domnul consilier Macedonschi Cristian spune că e un proiect foarte frumos și chiar merită să fie aplicat, dar vrea să știe cum s-a luat în calcul acel balon hidos de fotbal din Parcul Rozelor, de pe suprafața lacului, care nu se mai potrivește sub nici o formă cu ceea ce s-a prezentat.

Domnul consilier Bogdan Mircea ține să mulțumească conducerii Primăriei și tuturor colegilor. Rugămintea dânsului este la conducerea Primăriei și a tuturor factorilor de răspundere, ca acest proiect să nu rămână numai pe hârtie, să se facă așa cum este prevăzut.

Domnul arhitect Lucian Păltânea:

”Rampa care urcă pe pietonal are o pantă care corespunde normativelor actuale și o lățime de 4 m care permite atât accesul cu scaune cu rotile, cu cărucioare, cu copii, deci ne-am gândit la toate categoriile sociale care vor ocupa acest spațiu și asta a fost una din principalele obiective ale temei de proiectare, să rezolvăm această mobilitate pentru toată lumea. Momentan rampele sunt foarte abrupte, nici cu bicicleta nu le poți urca”.

Domnișoara consilier Crivineanu Alexandra se bucură că s-au făcut primii pași pentru acest proiect. În al doilea rând, vrea să întrebe dacă s-au prevăzut niște toalete, fie construcția lor, fie aducerea lor, pe zonele respective, și concret, pentru brașoveni, când se va finaliza, această investiție.

Domnul Primar George Scripcaru precizează că odată aprobat bugetul, exista sume alocate pentru această componentă, prinse în capitolul bugetar. Ceea ce a fost prezentat face parte din discuțiile care au avut loc cu echipa Băncii Mondiale, pe ce înseamnă regenerare urbană, discuție care va fi reluată mâine. Domnul Primar profită de această ocazie să anunțe că mâine la ora 14,00, în sala de consiliu, sunt invitați, cei care doresc să participe la ultima consultare sau discuție cu Banca Mondială, cu privire la reactualizarea planului urbanistic general al Brașovului.

Domnul consilier Ungar Arnold este convins că lucrarea aceasta se va încheia până în iunie anul viitor, înainte de alegeri.

*

Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare

din data de 29 martie 2019.

În continuare, președintele ședinței supune la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 martie 2019, care se aprobă cu unanimitate.

* ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

(1) PUNCTUL 57

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.748/2018 republicata conform HCL 96/2019 privind aprobarea documentatiei indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investiții Eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Brasov - Colegiul Tehnic Transilvania - Corp A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

 • (2) PUNCTUL 58 Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

* ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 200 din 31.05.2013, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, a unor spații (birouri) în incinta bazei sportive Bazin Olimpic Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 86 din 28.02.2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Local de Termoficare Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Administrare Piețe Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8

Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 - Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Operei Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Filarmonicii Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.202/2013 republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020.

COMISIA 7 a avizat cu amendament: Taxa aplicată persoanelor fizice pentru clădirile nerezidențiale se majorează de la 0,2% la 0,5%.

Domnul consilier Șovăială Șerban:

9                               9

”Discuția a fost în continuarea celei avută anul trecut, referitoare strict la clădirile

5                                                                                                                                               "

nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este o discrepanță de nouă ori, sunt axați mai mult cei care au acele clădiri nerezidențiale în proprietatea persoanelor juridice, față de persoanele fizice, care au în proprietate exact același tip de clădiri. Și ca să nu existe confuzii, aici vorbim de sedii de bancă, magazine, spații comerciale, nu vorbim de case private sau... începuseră tot felul de comentarii cu vai săracul, biata persoană fizică, vrem să-i luăm banii. Este vorba strict de persoane fizice care au spații, clădiri nerezidențiale, care evident că au o funcțiune economică în final, ele sunt închiriate unor magazine, bănci, unor sedii ale diverselor organizații. Propunerea noastră era să crească acest procent de impozitare de la 0,2, cât este în prezent, la 0,5%. Repet, persoanele juridice care au în proprietate exact același tip de clădiri sunt impozitate cu 1,8%. S-ar mai diminua discrepanța existente în acest moment. La Sibiu, spre exemplu, tot 0,5% este nivelul de impozitare, cu diferența că acolo persoanele juridice sunt impozitate doar cu 1,7, nu cu 1,8%.”

Domnul Primar George Scripcaru a ținut cont de propunerea consilierilor și a făcut o analiză cu Direcția Fiscală și din acest punct de vedere crede că este justificată propunerea.

Amendamentul a fost votat cu unanimitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si e7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Consiliul de Administrație, pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Municipiului Brașov pentru înființarea și funcționarea unei crescătorii de vânat în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov, administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Brașov și în administrarea Direcției de Asistență Socială Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov la proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 20

Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către asociațiile și fundațiile care desfășoară activități de asistență socială în anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate (domnul consilier Ungar nu participa la vot).

PUNCTUL 21

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Târgului pentru producători și meșteșugari în Piața Sfântul Ioan.

COMISIA 5         - avizat cu amendament - excluderea mențiunii conform căreia

“Decizia organizatorului nu poate fi contestată”

Domnul consilier Macedonschi Cristian: “În primul rând încă nu am primit raportul financiar al Agenției Metropolitane, și fac încă un apel, ar fi frumos să știm ce s-a întâmplat cu raportul financiar pe anul trecut, iar în al doilea punct, mi-ar fi plăcut, dacă tot vorbim de o piațetă și de un loc de evenimente, să vină Agenția Metropolitană cu o prezentare similară cu cea a arhitecților, care a fost făcută pentru zona din Răcădău. Mi se pare normal să vedem ce se dorește acolo, eu am văzut într-adevăr, niște poze pe un telefon mobil, dar care din punctul meu de vedere nu sunt ... și nu reflectă 2018, 2019, 2020 în care trăim.”

Amendamentul a fost votat cu 22 voturi pentru și o abținere. (dl. Macedonschi Cristian).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (domnul consilier Macedonschi).

PUNCTUL 22

Proiect de hotărâre privind desfășurarea Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveștilor” - ediția a V-a, în perioada 27 mai - 2 iunie 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 4 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 23

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 746 /2018 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 736/ 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare - Traseul 1”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov să exercite, în numele și pe seama Municipiului Brașov unele atribuții privind efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ teritorială - Municipiul Brașov, în condițiile legii.

COMISIA 5              - avizat cu amendament - se va completa articolul 2 cu

alineatele 2 și 3 care vor avea următorul cuprins:

Art. 2. (1) Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele și pe seama Municipiului Brașov, să actualizeze la nevoie traseele și programele de transport de persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ teritorială - Municipiul Brașov în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu celelalte tipuri de transport de persoane, să modifice licențele emise și să emită noi licențe de traseu conform modificărilor efectuate.

 • (2) Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov are obligația de a prezenta Consiliului Local al Municipiului Brașov, cu titlu de informare, planul de transport actualizat.

 • (3) Consiliul Local poate decide revenirea la forma sa inițială sau poate păstra planul de transport așa cum a fost prezentat spre informare, după caz.

Amendamentul a fost votat cu unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 26

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, republicată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Domnul consilier Șovăială părăsește sala de consiliu.

PUNCTUL 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul I 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov.

Consilier - dl. Ungar Arnold:

”Domnule Președinte, înainte de a trece la vot, vreau să am o intervenție. În

5                     >                                                                                       "                                                                                    5

multe dezbateri publice, cu participarea Primarului și a consilierilor sau fără participarea Primarului și a consilierilor, se discută despre poluarea din Brașov. De remarcat că nu e singurul oraș în care se discută despre poluare. În numărul 47 al revistei Newsweek Bucureștiul e făcut praf, adică conducerea Bucureștiului, pentru că e poluare ș.a.m.d. Se prezintă în revista asta tot felul de studii din care reiese că ar muri în România 36.000 de oameni în fiecare an din cauza poluării, mult mai mult decât mor din cauza fumatului sau a alcoolului. Deci asta e o problemă de nivel național. Acum eu pun o întrebare: care sunt competențele Primarului și a Consiliului Local în domeniul acesta, adică ce putem face concret, că așa să facem adunări cu tot felul de oameni interesați și să nu rezolvăm nimic, nu are nici un rost.

5      5                                                                               "

Ce putere avem noi concret și ce putere au instituțiile statului, în teritoriu, adică Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului, pentru că eu nu știu ca în Primărie să existe un serviciu dotat cu aparatură, care să și măsoare gradul de poluare. Nu

avem așa ceva, că sunt nu numai instalații fixe, de măsurare, sunt și instalații mobile. 1  ~          1  ~     >55

Bănuiesc că au Agenția de Protecția Mediului sau Garda de Mediu. Și atunci eu aș ruga până la ședință, că asta am discutat-o și în comisia juridică, aș ruga ca persoanele din Primărie care se ocupă de problemele acestea și care nu sunt dotate cu ce trebuie, pentru că nici nu prevede nicăieri ca pe plan local să ai tot felul de aparatură care trebuie să o aibă aceia din București prin oamenii lor din Brașov. Atunci să ne prezinte concret, câte atribuții au Primarul și Consiliul Local și câte atribuții au aceste instituții deconcentrate ale statului? Pentru că e ușor să spui, că Primarul n-a făcut, Consiliul n-a votat și mai știu eu ce. Pentru că probabil poluare în Brașov există, că altfel nu ar fi, ca în povestea lui Creangă, dar odată trebuie departajate lucrurile acestea. Pentru că unii macină toată ziua numai treaba asta și nu primesc un răspuns concret! “

Domnul Primar George Scripcaru precizează că în cadrul primăriei există un departament cu astfel de activitate și face parte din obligația primariei să raporteze măsurile care fac parte din Planul de Calitate a Aerului și care a fost aprobat de către Consiliul Local, validat de către Agenția Națională de Protecția Mediului, Ministerul Mediului și discutat la Bruxelles, în ceea ce privește România cu referire la Brașov. Sunt multe măsuri care sunt prinse acolo, sunt multe alte reglementări care fac parte din legislația actuală, care se răsfrâng asupra Municipiului Brașov ca și a altor comunități din țară. Au avut loc intâlniri regulate, săptămânale, lunare sau de câte ori este cazul cu Garda de Mediu. Garda de Mediu are atribuții de control pe componenta de mediu.

Agenția de Protecția Mediului Brașov are rolul de a reglementa anumite aspecte din punct de vedere procedural.

Domnul Bogdan Micu, consilierul domnului Primar se implica pe problemele de mediu și vine cu propuneri și variante la anumite situații.

Domnul Primar explică că există un echipament care este uzitat în alte țări, și cu care se măsoară gradul de poluare și noxe în anumite perioade din zi sau din zone ale orașului. Situația este cu mult diferită față de ceea ce se tot lansează în spațiul public. S-a făcut tot ce era necesar prin Planul de Calitate a Aerului, prin Harta de Zgomot, având în continuare obligații în acest sens.

Domnul Primar precizează că ceea ce s-a prezentat astăzi ca și proiect pentru pietonalul din Valea Cetății face parte dintr-un plan de lucru care trebuie să fie implementat pe raza Municipiului Brașov.

România este sub infrigement de la 1 ianuarie 2018 privind aspectele legate de canalizare și aici acest aspect se răsfrânge pe ceea ce înseamnă dezvoltările urbanistice în România și implicit în Brașov, precizează domnul primar. Datorită acestui fapt, nu mai este posibil să se emită autorizații sau să se aprobe dezvoltări fără să existe o rețea de canalizare.

5

Există discuții cu privire la rampele care sunt pe raza U.A.T.-urilor și trebuie să se ajungă la o concluzie comună, în așa fel încât să se poată beneficia de programe de finanțare din partea Ministerului Mediului și se dorește a se rezolva problema atât pentru Brașov cât și pentru Săcele. Brașovul a prezentat soluții și un plan de măsuri și de aceea a fost selectat pentru a fi finanțat pentru achiziția de autobuze electrice și hibrid.

Garda de Mediu este cea care verifică de două ori pe lună la Brașov, implementarea măsurilor.

Brașovul a fost invadat de un miros greu de suportat, din cauza faptului că un câmp de la periferie a fost fertilizat cu îngrășământ natural. Comisia formată din specialiști a identificat cauza, iar după aceea subiectul nu a mai fost amplificat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 28 RETRAS

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.Z. - Construire imobil locuințe colective, str. Sitei nr. 36 Brașov”, beneficiar S.C. Ambiance Development S.R.L.

PUNCTUL 29

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Municipiul Brașov, str. Apollo, f.n., inițiator Municipiul Brașov prin Serviciul Public de Administrare Creșe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 2 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 30

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 31

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 156313 Brașov, nr. cad. 156313.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 32

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2.000/50.000 din terenul înscris în C.F. nr. 115015 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 33

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 756/50.000 din terenul înscris în C.F. nr. 115015 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 34

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 154655 Brașov, nr. cad. 154655 și a terenului înscris în C.F. nr. 154640 Brașov, nr. cad. 154640.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 35

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 153884 Brașov, nr. cad. 153884.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 36

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului înscris în C.F. nr. 147121 Brașov, nr. cad. 14712 și a terenului înscris în C.F. nr. 147122 Brașov, nr. cad. 147122.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 37

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 1/21 din terenul înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, de la Bălan Pavel și Bălan Elvira.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 38

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/21 din terenul înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, de la Bălan Liviu și Bălan Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 39

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/21 din terenul înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, de la Bălan Eduard și Bălan Ludmila.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 40

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 1/20 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Toma Andrei-Bogdan și Toma Luminița.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 41

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Gheorghe Marius-Platon și Gheorghe Delia-Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 42

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 26/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Ionașcu Viorel-Cătălin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 43

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Pintilie Ioan și Pintilie Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 44

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/20 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Frențescu Cornel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 45

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 9/20 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Ciocântă Vasilică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 46

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 2/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Brașov, nr. cad. 127306, de la Croitoru Mihai-Marius și Hagiu Alina-Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 47

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a cotei de 1/8 din terenul înscris în C.F. nr. 107377 Brașov, nr. cad. 2014/9, nr. top. 10903/3/1/1/2/9, de la Șchiopeți Dinu și Șchiopeți Vironica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 48

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, ap. 6, deținut de Mihai Nicolae.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 49

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației de locuință în locuință de serviciu a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Brazilor nr. 35, bl. 5, sc. A, , ap. 13.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Narciselor - tronson 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Narciselor - tronson II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 52

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Sfântul Andrei (continuare strada Narciselor - tronson III).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 53

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 47 /2019 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada Stejarului - tronson II.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 54

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 301 /2017, privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Apollo f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1 si 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Doamna consilier Urse părăsește sala de consiliu.

PUNCTUL 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2019.

Domnul Primar George Scripcaru informează că, pe raza Municipiului Brașov se derulează în momentul de față programul de primăvară. În această perioadă se derulează activități de salubrizare, igienizare, reparații, gard viu, toaletări și tăieri. Au fost perioade la finalul anului trecut când condițiile meteo au afectat și au creat probleme. Regia Publică Locala a Pădurilor Kronstadt este o entitate care este în subordinea Municipiului Brașov și Consiliul Local este cel care îi gestionează activitatea. Regia Publică Locala a Pădurilor Kronstadt are un plan privind identificarea arborilor care sunt periculoși. Acești arbori au fost inventariați, au fost marcați. De asemenea, există și un plan de plantări corelat cu acest plan de tăieri și nu numai și se aplică acel principiu că la un arbore tăiat, se plantează doi, ca să se mențină un echilibru. Sunt activități care fac parte din programul de igienizare a acestor zone, cum s-a întâmplat în zona de După Ziduri, unde municipalitatea a curățat zona, a igienizat, a amplasat coșuri de gunoi, a reparat mâna curentă, scara de acces, platforma de suport, tocmai ca să se evite anumite pericole. Toate lucrurile care se derulează pe raza Municipiului Brașov sunt controlate, sunt parte dintr-un plan. Astfel, domnul Primar, recomandă celor interesați să solicite date de la serviciul de specialitate.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2019

Se supune la vot punctual, fiecare articol:

“Art. 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Brașov pe anul 2019 în sumă de 587.183,00 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 1.120.175,91 mii lei credite de angajament și în sumă de 884.374,30 credite bugetare, astfel:

 • - pentru secțiunea de funcționare veniturile sunt în sumă de 554.463,38 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 568.463,38 mii lei credite de angajament și în sumă de 568.463,38 mii lei credite bugetare. Excedentul secțiunii de funcționare conform H.C.L. nr. 3 din 28.01.2019 privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, republicată conform H.C.L. nr. 169 din 29.03.2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

 • - pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 32.719,62 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 551.712,53 mii lei credite de angajament și în sumă de 315.910,92 credite bugetare. Excedentul secțiunii de dezvoltare la 31.12.2017 conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019 republicată conform H.C.L. nr. 169/29.03.2019, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Art. 2. Se aprobă bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2019 în sumă de 183.806,62 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 198.220,37 mii lei credite de angajament și în sumă de 200.070,61 credite bugetare, astfel:

 • - pentru secțiunea de funcționare veniturile sunt în sumă de 149.294.72 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 164.978,34 mii lei credite de angajament și în sumă de 164.978,34 mii lei credite bugetare;

Excedentul secțiunii de funcționare, conform H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2019 din bugetul Municipiului Brașov, este de 15.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

 • - pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 34.511,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 33.242,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 35.092,27 credite bugetare.

Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019, este de 580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Art.3. Se aprobă bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019, secțiunea de dezvoltare, în sumă de 188,00 mii lei la partea de venituri și la cheltuieli în sumă de 188,00 mii lei credite de angajament și în sumă de 188,00 mii lei credite bugetare.

Detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Art.4. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice, finanțate integral sau parțial din bugetul Municipiului Brașov, pe anul 2019, precum si numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2019 cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, astfel:

 • - Municipiul Brașov                            - anexa nr. 4.01. - 4.02.

 • - Direcția Fiscală Brașov                        - anexa nr. 5

 • - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov

 • - anexa nr. 6

 • - Poliția Locală Brașov                          - anexa nr. 7

 • - Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov - anexa nr. 8

 • - Filarmonica Brașov                                - anexa nr. 9

 • - Teatrul pentru copii “Arlechino” Brașov              - anexa nr. 10

  - anexa nr. 11

  - anexa nr. 12

  - anexa nr. 13

  - anexa nr. 14.01. - 14.03.

  - anexa nr. 15

  - anexa nr. 16

  - anexa nr. 17

  -anexa nr. 18

  - anexa nr. 19


  • - Opera Brașov

  • - Teatrul “Sică Alexandrescu” Brașov

  • - Club Sportiv Municipal Corona Brașov

  • - Direcția de Asistenta Socială Brașov

  • - Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov

  • - Serviciul Public Administrare Piețe Brașov

  • - Grădina Zoologică Brașov


 • - Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov

 • - Serviciul Public Local de Termoficare Brașov

 • - Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov - anexa nr. 20.01. -20.03.”

(Rezultatul votului:unanimitate)

- anexa nr. 21

- anexa nr. 22.01. - 22.02.

- anexa nr. 23.01. - 23.02.

- anexa nr. 24

- anexa nr. 25.01. - 25.02.

- anexa nr. 26.01. - 26.02.

- anexa nr. 27.01. - 27.02.

- anexa nr. 28.01. - 28.02.


Art. 5. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, finanțate integral din bugetul Municipiului Brașov și din venituri proprii pe anul 2019, astfel:

 • - Centrul Județean de Excelență Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 3 Brașov

 • - Grădinița cu program normal nr. 4 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 5 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 7 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 8 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 9 Brașov

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 10 „Primii pași” Brașov - anexa nr. 29.01. -29.02.

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 11 „Căsuța Bucuriei” Brașov - anexa nr. 30.01. -30.02.

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 13 Brașov

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 14 Brașov

  • - Grădinița cu program prelungit nr. 15 Brașov


- anexa nr. 31.01. - 31.02.

- anexa nr. 32.01. - 32.02.

- anexa nr. 33.01. - 33.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 17 „Martinică” Brașov - anexa nr. 34.01. -34.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 18 „Dumbrava Minunată” Brașov - anexa nr. 35.01. - 35.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 19 „Boboceii” Brașov - anexa nr. 36.01. - 36.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 21 Brașov           - anexa nr. 37.01. - 37.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 22 „Micul Prinț” Brașov - anexa nr. 38.01. -38.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 23 „Dințișorii de lapte” Brașov - anexa nr. 39.01. - 39.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 24 Brașov - anexa nr. 40.01. - 40.02.

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 25 „Lumea copiilor” Brașov - anexa nr. 41.01. -41.02.

  Brașov - anexa nr. 42.01. - 42.02.

  • - anexa nr. 43.01. - 43.02.

  • - anexa nr. 44.01. - 44.02.

  • - anexa nr. 45.01. - 45.02.

  • - anexa nr. 46.01. - 46.02.

  • - anexa nr. 47.01. - 47.02.

  • - anexa nr. 48.01. - 48.02.


 • - Grădinița cu program prelungit nr. 26 „Junior

  .T)


 • - Grădinița cu program prelungit nr. 28 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 29 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 33 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 34 Brașov

 • - Grădinița cu program prelungit nr. 35 Brașov

 • - Scoala Gimnazială nr. 1 Brașov

 • - Școala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Brașov - anexa nr. 49.01. - 49.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 3 „Gheorghe Lazăr” Brașov- anexa nr. 50.01. - 50.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 5 Brașov                 - anexa nr. 51.01. - 51.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov - anexa nr. 52

 • - Școala Gimnazială nr. 8 Brașov                 - anexa nr. 53.01. - 53.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov - anexa nr. 54.01. - 54.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 11 „Șt. O. Iosif” Brașov  - anexa nr. 55.01. - 55.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 12 Brașov               - anexa nr. 56

 • - Școala Gimnazială nr. 13 Brașov                - anexa nr. 57.01. - 57.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” Brașov - anexa nr. 58.01. - 58.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 15 Brașov                - anexa nr. 59.01. - 59.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 19 Brașov                - anexa nr. 60.01. - 60.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 25 Brașov                - anexa nr. 61.01. - 61.02.

 • - Școala Gimnazială nr. 27 „Anatol Ghermanschi” Brașov- anexa nr. 62.01. - 62.02.

  • - anexa nr. 63.01. - 63.02.

  • - anexa nr. 64.01. - 64.02.

  • - anexa nr. 65.01. - 65.02.

  • - anexa nr. 66.01. - 66.02. Brașov - anexa nr. 67.01. - 67.02.

  • - anexa nr. 68.01. - 68.02.


 • - Școala Gimnazială nr. 30 Brașov

  „Andrei Șaguna” Brașov „Dr. Ioan Meșotă” Brașov „Unirea” Brașov de Informatică „Gr. Moisil” „Aprily Lajos“ Brașov


 • - Colegiul Național

 • - Colegiul Național

 • - Colegiul Național

 • - Colegiul Național

 • - Colegiul Național

 • - Colegiul de stiinte ale naturii Emil Racoviță Brașov- anexa nr. 69.01. - 69.02.

 • - Liceul „Andrei Mureșanu“ Brașov              - anexa nr. 70.01. - 70.02.

 • - Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov    - anexa nr. 71.01. - 71.02.

 • - Liceul cu Program Sportiv Brașov              - anexa nr. 72.01. - 72.02.

 • - Liceul Vocațional de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch” Brașov - anexa nr. 73.01.

 • - 73.02.

  Brașov - anexa nr. 74.01. - 74.02.

  • - anexa nr. 75.01. - 75.02.

  • - anexa nr. 76.01. - 76.02.

  • - anexa nr. 77.01. - 77.02.

  - anexa nr. 78.01. - 78.02.


 • - Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea

 • - Liceul Teoretic „Johanes Honterus” Brașov

 • - Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Brașov

 • - Colegiul Tehnic „Transilvania” Brașov

 • - Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” Brașov

 • - Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov - anexa nr. 79.01. - 79.02.

 • - Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brașov       - anexa nr. 80.01. - 80.02.

 • - Școala Profesională Germană Kronstadt Brașov - anexa nr. 81.01. - 81.02.

 • - Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov            - anexa nr. 82.01. - 82.02.

 • - Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov         - anexa nr. 83.01. - 83.02.

 • - Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov - anexa nr. 84.01. -84.02.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Art.6. Se aprobă Programul de investiții publice al Municipiului Brașov, cu finanțare din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 85.01. -85.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Art.7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri”.

(Rezultatul votului:unanimitate)

Domnul președinte de ședință precizează că asupra acestui punct s-au depus și două contestații care au fost respinse, pentru că nu au îndeplinit procedura.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății RATBV S.A. pentru anul 2019

Proiectul de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 5 si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Domnul Primar George Scripcaru urează tuturor Sărbători Fericite și invită pe toată lumea la Juni. Datorită aprobării cu întârziere a bugetului (astăzi), neavand posibilitatea derulării unei proceduri privind Zilele Brașovului, s-a organizat un program restrâns de evenimente în jurul Sărbătorii Junilor. Domnul Primar anunță cu această ocazie posibilitatea desfășurării Cerbului de Aur, în acest an.

Președintele ședinței - dl. Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN

SECRETAR,

ADRIANA GORAN