Proces verbal din 15.11.2019

Proces verbal - sedinta extraordinara din data de 15-11-2019

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCESUL - VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Brașov din data de

15 noiembrie 2019

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 15 noiembrie 2019, orele 09: 30, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în Monitorul Oficial Local.

Secretarul Municipiului Brașov, doamna Adrian Goran face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24 (domnul consilier Comsa Marius, doamna consilier Toro Tamas, domnul consilier Bogdan Mircea). Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Viceprimar Barabas Laszlo.

Sedinta extraordinara a debutat cu un moment de reculegere în memoria celor care, în urma cu 32 de ani au decis să se revolte împotriva condițiilor de trai în perioada regimului comunist.

La 32 ani de revoltă, Primarul Municipiului Brașov a propus ca aleșii locali să țină un moment de reculegere pentru cei care, din păcate, nu mai sunt printre noi astăzi, membrii Asociației 15 Noiembrie 1987.

“Trebuie să ne mândrim ca oraș pentru momentul 15 Noiembrie 1987. De aceea, după cum știți, am solicitat și sper să și realizăm un monument reprezentativ pentru Brașov, pentru însemnătatea istorică a lui 15 Noiembrie 1987” a spus președintele Asociatiei 15 Noiembrie 1987, domnul Marius Boeriu. Totodată, a luat cuvântul și domnul vicepreședinte al asociației, domnul Dănuț Iacob, care a reamintit șirul evenimentelor de la 15 Noiembrie.

Domnul consilier Arnold Ungar mulțumește membrilor asociației pentru prezența la sedință, și subliniază importanța și meritul deosebit al persoanelor participante la revolta din 15 Noiembrie, pentru sacrificiul lor.

Referitor la monumentul prezentat în ședința anterioară și care urmează să fie ridicat în cinstea luptătorilor de la 15 Noiembrie, domnul consilier Ungar consideră că trebuie realizat din fonduri publice.

Președintele Consiliului Judetean, domnul Veștea mulțumește pentru invitația la acest eveniment, care ține de identitatea brașovenilor.

Domnul Primar susține alături de Asociația 15 Noiembrie, demersurile pentru ca aceasta sa devina asociație de interes public.

Domnul Primar precizează ca monumentul se va afla pe lista de investitii a Consiliului Local și Consiliului Judetean cât și Ministerului Culturii.

2

* Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi cu 22 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 3 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Primarul, domnul George Scripcaru, a anunțat vineri, în timpul ședinței, că a avut mai multe discuții cu specialiștii, privind reamenajarea Gării Brașov. A precizat că a discutat acest subiect cu reprezentanții Regionalei CFR Brașov și, în urmă cu mai bine de o lună, cu fostul manager al CFR SA (CFR Infrastructură, care are în administrare obiectivul), Constantin Axinia.

Conform conceptului prezentat în timpul ședinței, interiorul Gării Brașov ar urma să se schimbe radical. Astfel, casele de bilete ar urma să se mute la etaj, într-o zonă care acum nu este folosită, iar la parter sunt proiectate spații comerciale. De altfel, și la primul etaj sunt propuse unități de alimentație publică, iar o parte a peronului 1 ar urma să fie ocupat de terase.

Pentru persoanele cu mobilitate redusă este proiectat un lift, dar și scări rulante.

În ceea ce privește fluxul de călători, aceștia ar urma să ajungă la peroane fără a mai folosi porțiunea din tunelul subteran cu ieșire de la salonul principal, ci ar putea coborî pe la peronul 1.

Domnul Primar a precizat că acest concept, inclusiv în ceea ce privește fluxurile de călători, este inspirat din modelul gării din localitatea poloneză Cracovia.

„Am discutat și cu șeful regionalei CFR Brașov, Ioan Pintea. Ne-am corelat planurile de dezvoltare a zonei, pentru că și noi vom reamenaja platoul si terminalul de transport public de călători. De asemenea, vom realiza pasajul pietonal subteran de la intersecția de la gară, dar și benzile dedicate mijloacelor de transport în comun. Sper ca noua structură guvernamentală să aibă o deschidere mai mare în ceea ce privește descentralizarea în ceea ce privește problemele patrimoniale”, a mai precizat domnul Primar.

Potrivit domnului Primar, modernizarea spațiilor din Gara Brașov nu s-ar putea realiza prin proiectul cu finanțare europeană, care vizează linia ferată și dotările aferente traficului feroviar. „Există soluții în acest sens. Condiția este să existe disponibilitate. Va trebui ca împreună, Primăria Brașov, Consiliul Județean, Prefectura sau alte instituții, alături de Regionala CFR Brașov să susține acest proiect la nivel ministerial. Cred că trebuie realizată această modernizare, sub orice formă: parteneriat, asociere, concesiune, toate cu respectarea legislației în vigoare”, a mai spus domnul primar.

Domnul consilier Ungar apreciaza proiectul privind Gara Brasov, dar iși dorește și prezentarea proiectului cu aeroportul.

Domnul Macedonschi are o scurtă completare privind accesibilitatea dintr-o parte în alta a Gării care este blocată de acea barieră a căilor ferate.

Doamna consilier Donosa dorete să știe la ce nivel au ajuns discuțiile cu autoritățile naționale, astfel încât toate instituțiile să realizeze acest proiect.

Domnul Veștea precizează că aeroportul se va realiza întrucât Consiliul Județean a semnat deja contracte de 53 milioane euro (grafice de executare, Proiect Tehnic, avize pentru Autorizația de construcție). Proiectul se va realiza până la sfârșitul anului viitor.

Reprezentantul casei de arhitectură Dico&Țigănaș, domnul Țigănaș a făcut o a doua prezentare a viitoarei Săli Polivalente și a precizat că s-a încheiat etapa în cadrul elaborării studiului de fezabilitate. În continuare, domnul Țigănaș a prezentat situația acestui spațiu multifuncțional care include nu numai construcția efectivă a Polivalentei, ci și o întreagă amenajare cu zone verzi, zone de promenadă, zone de recreere și de odihnă, amfiteatru în aer liber, locuri de joacă pentru copii, piste de biciclete și role și facilități sportive puse la dispoziția publicului (terenuri de baschet, tenis, volei, fotbal în aer liber etc), care transformă întreaga suprafață de peste 10 ha într-un imens parc.

Domnul Tigănaș prezintă studiul geohidrotehnic al proiectului.

Domnul Primar a cerut echipei de la Cluj să analizeze situația Stadionului Tineretului pentru refacerea, modernizarea pe structura actuală cu o translatare minimală, astfel încât pe acest amplasament să funcționeze și Clubul Sportiv Scolar Brașovia.

Președintele de ședință domnul Oprică Florentin Adrian adresează o întrebare domnului Țigănaș, dacă terenul mlăștinos, reprezintă un impediment în construcția Sălii Polivalente.

Domnul arhitect Tigănaș răspunde spunând că este perfect posibilă construcția, chiar dacă este un teren mlăștinos, dar necesită anumite tipuri de fundare. Tehnic nu ridică probleme, iar costurile sunt specifice unei fundații speciale.

Domnul consilier Șovăială Șerban întreabă dacă s-a făcut un calcul, ce înseamnă această soluție specială de fundare, cu cât se măresc costurile proiectului, dacă am translata acest proiect într-un teren care nu este mlăștinos, cât ar costa.

Domnul Tigănaș raspunde că nu apa este problema cea mai importantă acolo, ci natura solului. Devizul general identifică pe capitole toate elementele structurii, cât costă fundațiile, cât costă structura, care este procentul din investiția respectivă. Comparația cu acest proiect pe un alt teren nu are sens.

* PUNCTUL 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov -noiembrie 2019.

Se supune la vot punctual, fiecare articol:

Art.1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Brașov pe anul 2019, în sumă de 621.179,14 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 929.800,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 918.370,44 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secțiunea de funcționare veniturile sunt în sumă de 564.727,70 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 578.727,70 mii lei credite bugetare.

Excedentul secțiunii de funcționare, conform HCL nr.3/28.01.2019, republicată, privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul

2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.451,44 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 929.800,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 339.642,74 mii lei credite bugetare;

Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform HCL nr.3/28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rezultatul votului: unanimitate

Art.2. Se aprobă bugetul rectificat al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019, în suma de 180.293,38 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 61.014,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 196.557,37 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secțiunea de funcționare veniturile sunt în sumă de 156.833,48 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 162.517,10 mii lei credite bugetare;

Excedentul secțiunii de funcționare, conform HCL nr.4/28.01.2019, republicată, privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2019 din bugetul Municipiului Brașov, este de 5.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

-pentru secțiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 23.459,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 61.014,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 34.040,27 mii lei credite bugetare;

Excedentul secțiunii de dezvoltare, conform HCL nr.4/28.01.2019, republicată, este de 10.580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secțiuni a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate se regăsește în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art.3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin HCL nr.292/17.04.2019.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice, finanțate integral sau parțial din bugetul Municipiului Brașov, pe anul 2019, astfel:

Municipiul Brașov

Direcția Fiscală Brașov

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov

Poliția Locală Brașov

Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov

Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov

Opera Brașov

Filarmonica Brașov

Teatrul pentru copii “Arlechino” Brașov

Teatrul “Sică Alexandrescu” Brașov Direcția de Asistență Socială Brașov

Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov Grădina Zoologică Brașov

Serviciul Public Administrare Piețe Brașov

Serviciul Public Local Salvamont Agrement și Parking Brașov Serviciul Public Local de Termoficare Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Brașov

Grădinița cu Program Normal nr.4 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.5 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.7 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.10 “Primii pași” Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.11 “Căsuța Bucuriei” Brașov Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.15 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.17 “Martinică” Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.18 “Dumbrava minunată” Brașov Grădinița cu Program Prelungit nr.21 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.22 “Micul Prinț” Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.23 “Dințișori de lapte” Brașov Grădinița cu Program Prelungit nr.24 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.25 “Lumea copiilor” Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.26 “Junior” Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.28 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.29 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.33 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.34 Brașov

Grădinița cu Program Prelungit nr.35 Brașov

Școala Gimnazială nr.1 Brașov

Școala Gimnazială nr.2 “Diaconu Coresi” Brașov

Școala Gimnazială nr.3 „Gheorghe Lazăr” Brașov

Școala Gimnazială nr.5 Brașov

Școala Gimnazială nr.6 “Iacob Mureșianu Brașov

Școala Gimnazială nr.8 Brașov

Școala Gimnazială nr.9 “Nicolae Orghidan” Brașov

Școala Gimnazială nr.11 “Șt.O Iosif ” Brașov

Școala Gimnazială nr.12 Brașov

Școala Gimnazială nr.13 Brașov

Școala Gimnazială nr.14 “Sfântul Bartolomeu” Brașov

Școala Gimnazială nr.15 Brașov

Școala Gimnazială nr.19 Brașov

Școala Gimnazială nr.25 Brașov

Școala Gimnazială nr.27 „Anatol Ghermanschi” Brașov

Școala Gimnazială nr.30 Brașov

Colegiul Național “Andrei Șaguna” Brașov

Colegiul Național “Dr.Ioan Meșotă” Brașov

anexa nr.3.01-3.02

anexa nr.4 anexa nr.5

anexa nr.6

anexa nr.7

anexa nr.8

anexa nr.9


anexa nr.10 anexa nr.11 anexa nr.12

anexa nr.13.01-13.02

anexa nr.14 anexa nr.15 anexa nr.16

anexa nr.17.01-17.03

anexa nr.18 anexa nr.19

anexa nr.20.01-20.02

anexa nr.21 anexa nr.22 anexa nr.23

anexa nr.24.01-24.02

anexa nr.25 anexa nr.26 anexa nr.27 anexa nr.28 anexa nr.29

anexa nr.30.01-30.02

anexa nr.31 anexa nr.32 anexa nr.33 anexa nr.34 anexa nr.35 anexa nr.36 anexa nr.37 anexa nr.38 anexa nr.39 anexa nr.40 anexa nr.41 anexa nr.42 anexa nr.43 anexa nr.44 anexa nr.45 anexa nr.46 anexa nr.47 anexa nr.48

anexa nr.49.01-49.02

anexa nr.50 anexa nr.51 anexa nr.52 anexa nr.53 anexa nr.54 anexa nr.55 anexa nr.56 anexa nr.57 anexa nr.58 anexa nr.59


Colegiul Național “Unirea” Brașov

anexa nr.60 anexa nr.61

anexa nr.62 anexa nr.63

anexa nr.64 anexa nr.65

anexa nr.66

anexa nr.67.01-67.02

anexa nr.68

anexa nr.69.01-69.02

anexa nr.70 anexa nr.71

anexa nr.72 anexa nr.73

anexa nr.74 anexa nr.75

anexa nr.76 anexa nr.77


Colegiul Național de Informatică “Gr.Moisil„ Brașov

Colegiul Național “Aprily Lajos” Brașov

Colegiul de stiinte ale naturii Emil Racoviță Brașov

Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov

Colegiul Național “Johannes Honterus” Brașov

Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Brașov

Colegiul Tehnic “Transilvania” Brașov

Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” Brașov

Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov

Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brașov

Colegiul „Nicolae Titulescu” Brasov

Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov

Liceul „Andrei Mureșanu “ Brașov

Liceul cu Program Sportiv Brașov

Liceul Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Brașov Liceul Vocațional de Muzică “Tudor Ciortea” Brașov

Liceul Tehnologic Silvic “Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov

Rezultatul votului: unanimitate.

Art.5. Se aprobă Programul de investiții publice al Municipiului Brașov, cu finanțare din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexelor nr. 78.01-78.06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art.6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiții finanțate din bugetul local al Municipiului Brașov conform anexei nr. 79, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Rezultatul votului: unanimitate.

Art.7. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Economică - Serviciul Buget -CFP, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 2

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 - Cheltuieli sportive secția de handbal la H.C.L nr. 66/28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Brașov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Brașov, pe anul 2019.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 4, 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud.”

5                                               5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare/deviere rețea termică de transport zona Piața Dacia.”

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - Pavilion Tractorul.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 8 - RETRAS

Proiect de hotărâre privind aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Aro Palace S.A. împotriva H.C.L. nr. 540/30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 540 din 30.08.2019.

PUNCTUL 9 - RETRAS

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr.

533/30.08.2019, 534/30.08.2019, 535/30.08.2019, 537/30.08.2019, 538/30.08.2019, 539/30.08.2019, 541/30.08.2019, 542/30.08.2019, 543/30.08.2019, 544/30.08.2019, 545/30.08.2019.

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 si 6 , iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov".

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 13 - RETRAS

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții ocazionale, republicată.

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Complex multifuncțional - Sală Polivalentă Brașov.

5

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 voturi pentru și 1 abtinere (domnul consilier Sovăială Serban).

PUNCTUL 15

Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism “P.U.D. - Construire două locuințe individuale și împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Brașov”, beneficiari Drilea Adina Roxana, Busurcă Serghei și Busurcă Livia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 16

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea cotei părți de 1/3 din imobilul situat în Brașov, str. Lungă nr. 33, deținută de Rican Tunde Clara.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 17

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Brașov, str. Carpaților 64 B.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 18

Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A. în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local Brașov a imobilului situat în Brașov, Pod rutier peste Timișul Sec.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 19

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje și echipament domeniu schiabil.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

PUNCTUL 20

Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 2036/06.09.2019 și Decizia nr. 29/127/24.09.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 din 09.06.2015, emisă de directorul Camerei de Conturi Brașov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuție a acesteia.

PUNCTUL 21

Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 84.908/13.09.2019 și Decizia nr. 7/132/04.10.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 17.05.2019, emisă de directorul Camerei de Conturi Brașov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuție a acesteia.

PUNCTUL 22

Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 4.505/27.09.2019 și Decizia nr. 20/135/23.10.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20 din 24.04.2015, emisă de directorul Camerei de Conturi Brașov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuție a acesteia.

PUNCTE SUPLIMENTARE PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2019

  • (1) PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.735/2018, republicată privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă către operatorul de transport RATBV S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru si 1 abtinere (domnul consilier Sovaiala Serban).

  • (2) PUNCTUL 24

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 651/18.09.2019 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Piața Sfatului nr. 2, apartamentele 2, 5, 6, 8, 9, 10 și 11, deținute de RUSU LUCREȚIA.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

  • (3) PUNCTUL 25

Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării lucrărilor de reabilitare a fațadelor imobilelor din Municipiul Brasov locuite de grupuri de persoane aflate în nevoie socială.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Oprică Florentin - Adrian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL, ADRIANA GORAN


OPRICĂ ADRIAN FLORENTIN