Proces verbal din 06.02.2019

Proces verbal - sedinta extraordinara din data de 06-02-2019

R O M Â N CONSILIUL

BRAȘOV


I A

LOCAL AL MUNICIPIULUI

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Brașov din data de 06 februarie 2019

Ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 06 februarie 2019, orele 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr.8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres”, în data de sâmbătă-duminică 2-3 februarie 2019.

Doamna Secretar al Municipiului Brașov - Adriana Goran face prezența, sunt prezenți 23 de consilieri.(Absenți: domnul Du ț u Tudor - Alexandru, dl. Toro Tamaș - absent motivat, dl. Barabas Laszlo - absent motivat și domnul Macedonschi Cristian - absent motivat).

că ședința este statutară și se pot lua

hotărâri valabile.

Doamna Secretar al Municipiului Brașov - Adriana Goran informează Consiliul Local că este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință.

Domnul consilier Mihai Costel îl propune pe domnul

Oprică Florentin-Adrian. Domnul

Oprică


Florentin Adrian a fost ales președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, cu 19 voturi pentru și 4 abțineri. (Oprică Florentin Adrian, Ungar Arnold, Comșa Marius, Donosă Adina).

La ședință participă domnul Primar George Scripcaru, domnul Viceprimar Mihai Costel și domnul Barabas Laszlo.

*

Aprobarea ordinii de zi

Se supune la vot ordinea de zi inițială cu 2 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Aprobarea ordinii de zi suplimentară

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară cu 3 puncte și se aprobă cu unanimitate.

Interpelări


Domnul Consilier Ungar Arnold întreabă dac ă în


Brașov se dezinfectează mijloacele de transport în comun. Îi întreabă pe colegii care sunt în A.G.A. de la R.A.T.,


dacă la noi se comun.Dacă se substanță? Dacă


dezinfectează mijloacele de transport dezinfectează dorește să știe cu nu se fac aceste dezinfectări dorește


în

ce


știe de ce la noi nu se fac

Domnul Președinte


și cine va răspunde. al ședinței Oprică


Adrian(membru în A.G.A) spune căreprezentanții D.S.P.,care au stabilit substanțele necesare dezinfecției și toate mijloacele de transport în comun au fost dezinfectate. Acest subiect a fost relatat în presa locală.


Punctul nr. 1 suplimentar (3)


Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru anul 2018 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov


Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1, și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate.


2,


Punctul nr. 2 suplimentar (4)


Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2018 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov


și


Proiectul de hotărâre a fost avizat

5, iar în urma votului a fost aprobat


de Comisia 1, cu unanimitate.


2,


Punctul nr. 3 suplimentar (5)

de

formulată Partidul la


hotărâre privind respingerea Plângerii de domnul Albert Mihail - Cosmin Uniunea Salvați România - Filiala revocarea art. 5 și al Anexei 4 ale studiului de de delegare a gestiunii local de călători prin atribuire directă către operatorul de


Proiect prealabile alături de Brașov cu privire

H.C.L. nr. 735/14.12.2018 privind aprobarea oportunitate și a Contractului de delegare serviciului de transport public local de curse regulate prin transport RATBV S.A.


nr.


Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 22 voturi pentru și o abținere (D-na Donosă Adina).

*

Ordinea de zi inițială

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.nr.414/2018    privind    aprobarea    participării

Municipiului Brașov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziție de mi jloace de transport public -troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții ocazionale.

Proiectul de


hotărâre a fost


avizat


și


6,


iar în urma votului a fost aprobat


de Comisia 1, cu unanimitate.


5,


Punctul nr. 2

Proiect de

Acordului între Reconstrucție

hotărâre privind Municipiul Brașov și Dezvoltare

aprobarea încheierii și Banca Europeană de privind contribuția


Municipiului Brașov la consultanță organizate de Pregătire a Proiectelor de

furnizarea serviciilor

B.E.R.D. prin Facilitatea

Infrastructură în legătură

de de cu


implementarea noului Spital Regional

Clinic de Urgență


Brașov

Proiectul

și 6, iar în urma


de


hotărâre votului


fost

fost


avizat aprobat


de


cu


Comisia 1,4,5, unanimitate.


domnul

lucrările


Președintele declară încheiate

Drept pentru care s-a verbal, spre cele legale.


ședinței


Oprică ședinței. încheiat


Florentin


prezentul


Adrian


proces


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, OPRICĂ FLORENTIN - ADRIAN

SECRETAR,

GORAN ADRIANA